Ramanspektroskopisk undersøgelse af Metyltertiærbutylether indhold i benzin: MTBE

Susanne Brunsgaard Hansen, Rolf W. Berg, Erling Halfdan Stenby

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Abstract

Indholdsfortegnelse:Indledning s. 2 Hvad er MTBE s. 2 Eksperimentielt s. 3 Ramanspektre af ren MTBE s. 3 Ramanspektre af benzinprøver s. 6 Ramanspektre af MTBE i heptan s. 8 Konklusion s. 11 Referencer s. 12Konklusion.Vore målinger af ren MTBE viser et spektrum med fint opløste hånd og ingen fluorescens. Karakteristisk for Ramanspektret af MTBE i forhold til andre tilsvarende stoffer er de to overtonebånd fra "paraply"svingningen ved 2706 og 2761 cm-1(svag intensitet). Båndet ved ~720 cm-1 hidrørende fra tert-butyl-gruppen er intenst nok til, at det burde kunne ses ved selv lave MTBE koncentrationer. Vores mål var at undersøge om Ramanspektroskopi kunne anvendes til at bestemme MTBE (detektionsgrænsen for indholdet) i benzin. På grund af kraftig fluorescens må vi konkludere, at grænsen (på nuværende tidspunkt) er ret høj, måske omkring 30 vol% i MTBE-heptan blandinger og endnu højere for benzin. Båndet ved ca. 720 cm-1 observeres slet ikke i nogle af de henzinprøver vi har målt på.Vore Ramanspektroskopiske målinger på heptanprøver tilsat kendt mængde af MTBE indhold er præget af en fluorescensbaggrund, men knap så meget som for benzinprøverne. Båndet ved ~720 cm-1 observeres i Ramanspektret med MTBE indhold større end 30 vol%. Under 30 vol% observeres båndet ikke, formentlig p.g.a. fluorescens. Vi har plottet forholdet mellem areal under båndet ved ca. 720 cm-1 og arealet under CH strækningsbåndene som funktion af MTBE indhold. Vi fandt en klart voksende tendens, men usikkerheden er for stor til at arealforholdsmetoden (uden forbedringer), kan bruges til at bestemme MTBE indhold.I Ramanspektrene af benzin observeredes aromatisk CH stræk for alle prøverne. Fremtidige studier kan måske vise, at Ramanmetoden kan anvendes til at bestemme aromatindhold i benzin. Vor plan er at forsøge forskellige metoder til at undgå fluorescensproblemet, eller undersøge mulighederne i at trække fluorescensbaggrunden fra v.hj.a. forskellige avancerede metoder til databehandling. Forsøg herpå er gjort, men ikke med tilfredsstillende resultat endnu.
Original languageDanish
Number of pages12
Publication statusPublished - 1998

Cite this