Radon-95: En undersøgelse af metoder til reduktion af radonkoncentrationen i danske enfamiliehuse

C.E. Andersen, N.C. Bergsøe, J. Brendstrup, A. Damkjær, P. Gravesen, K. Ulbak

  Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

  736 Downloads (Pure)

  Abstract

  Projektet Radon-95 er den første større danske undersøgelse af metoder til reduktion af radonkoncentrationen i rumluften i eksisterende enfamiliehuse. I projektets indledende fase blev der foretaget målinger i 270 huse placeret i områder med hhv. moræneler, opsprækket granit og opsprækket kalk. Undersøgelsen bekræftede, at disse områder har et forhøjet indendørs radonpotentiale i forhold til Danmark som helhed. I 21 udvalgte huse med årsmidlede radonkoncentrationer i intervallet 200–1000 Bq m−3 blev der gennemført tiltag til reduktion af radonkoncentrationen. Reduktionseffektiviteten af tiltagene blev vurderet ved at sammenligne sporfoliemålinger af radonkoncentrationen i vintrene før og efter tiltagene. Desuden blev der foretaget en korrektion for naturlige vinter-til-vinter variationer p˚a grundlag af tilsvarende radonmålinger i 42 kontrolhuse med årsmidlede radonkoncentrationer i intervallet 100–200 Bq m−3. Følgende reduktionsmetoder blev afprøvet (N angiver antallet af undersøgte huse, og R er den gennemsnitlige reduktionseffektivitet): (1) Aktivt sug under terrændæk (N=2; R=85 %), (2) Mekanisk ventilation af ubeboede kælderrum og lign. (N=4; R=51 %), (3) Membrandækning af gulv (N=1; R=27%), (4) Passivt sug under terrændæk (N=1; R=23 %), (5) Opsætning af udeluftventiler mhp. forbedret naturlig ventilation (N=13; R=11 %). Tiltagene (1) til (4) blev kombineret med opsætning af udeluftventiler. Undersøgelsen viser, at aktive reduktionsmetoder har en god effekt, mens de passive metoder er mindre effektive. Rapporten indeholder supplerende målinger af luftskifter (PFT-metoden) før og efter afværgning, radonkoncentrationer i brugsvand og jordluft, og kontinuerte radonmålinger i udvalgte huse.
  Original languageDanish
  Place of PublicationRoskilde
  PublisherRisø National Laboratory
  Number of pages108
  ISBN (Print)87-550-2297-9
  Publication statusPublished - 1997
  SeriesDenmark. Forskningscenter Risoe. Risoe-R
  Number979(DA)
  ISSN0106-2840

  Keywords

  • Risø-R-979
  • Risø-R-979(DA)

  Cite this