Rødekro 2015. Vurdering af udviklingen i den naturlige nedbrydning i nedstrømsforureningsfane efter kildeoprensning

Mette Martina Broholm, Alice Badin, Carsten S. Jacobsen, Daniel Hunkeler

  Research output: Book/ReportReportResearch

  471 Downloads (Pure)

  Abstract

  Projektet har overordnet til formål at vurdere udviklingen i nedbrydningen afchlorerede ethener i forureningsfanen i grundvandet nedstrøms det behandledeområde på det tidligere centralrenseri i Rødekro efter den omfattendedampoprensning af PCE i kildeområdet foretaget for 7-8 år siden. Det forventes,at den udvidede undersøgelse omfattende stabile isotoper og mikrobiologi kangive essentiel viden om udviklingen i den naturlige nedbrydning i fanen overperioden efter kildeoprensningen. Endvidere forventes kombination af stabile Cog Cl isotoper og mikrobielle analyser at give bedre viden omnedbrydningsproces/-vej for de chlorerede ethener.I nærværende notat er resultaterne af undersøgelserne udført i 2014 præsenteretog sammenholdt med resultaterne fra 2006-7. Desuden er hovedtrækkene iudviklingen i nedbrydningen af chlorerede ethener i fanen vurderet. Der er imodsætning til det tidligere teknologiprojekt ikke foretaget en beskrivelse afmetoder og datatolkning for disse, men henvises til Broholm et al. (2009) ogfaglitteratur.
  Original languageDanish
  PublisherDTU Miljø
  Number of pages39
  Publication statusPublished - 2015

  Cite this