Quality of Life as an Eco-political Argument: a few psychological reflections

Jeppe Læssøe

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearchpeer-review

  Abstract

  Artiklen diskuterer om psykologiske teorier om livskvalitet kan berige diskussionen af bæredygtig udvikling. Udgangspunktet er et blandt miljøforkæmpere ofte hørt argument om, at en miljøvenlig livsstil snarere end tab af livskvalitet vil føre til en øget livskvalitet. Spørgsmålet der rejses er, om psykologisk viden om livskvalitet kan kvalificere dette argument. Analysen viser dels, at psykologien godt kan opstille nogle abstrakt-almene rettesnore for, hvad der basalt kræves for at få et godt liv, men da menneskers subjektivitet i høj grad formes under påvirkning af de historiske vilkår, passer de ikke nødvendigvis på, hvad folk selv i en given historisk epoke opfatter som god livskvalitet. Tilsvarende kan psykologien sige noget om, hvad folk i den nuværende historiske epoke alment behøver for at have et godt liv, men da denne epoke er præget af en stigende socio-kulturel differentiering, er også sådanne udsagn meget generelle i.f.t. det konkrete individs oplevelse. Konklusionen, der drages af dette, er at psykologien ikke kan deducere sig frem til, hvordan bæredygtighed og livskvalitet kan forenes, men at dens viden om livskvalitet bør indgå som en kritisk og konstruktiv ressource i tidens folkelige-demokratiske debat om, hvordan en bæredygtig udvikling kan gøres attraktiv for det moderne menneske.
  Original languageEnglish
  Title of host publicationConsumption, Everyday Life and Sustainability
  Place of PublicationLancaster
  PublisherCSEC - Lancaster University
  Publication date1997
  Publication statusPublished - 1997
  EventConsumption, Everyday Life and Sustainability - Lancaster
  Duration: 1 Jan 1997 → …

  Conference

  ConferenceConsumption, Everyday Life and Sustainability
  CityLancaster
  Period01/01/1997 → …

  Cite this