Quality Control of traffic models

Otto Anker Nielsen, Christian Overgaard Hansen

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

  Abstract

  Kvalitetssikring af trafikmodeller er i de senere år kommet mere og mere i fokus hos både tekni-kere, fagfolk og politikere. Dette har bl.a. givet sig udslag i diskussioner ved faglige arrangemen-ter og i fagtidsskrifter. Der savnes imidlertid i dag et bud på et arbejds-redskab til kvalitets-sikring af trafikmodel-ler, idet ikke nogen har behandlet emnet systematisk. Artiklen præsenterer overvejelser og ideer til kvalitetssikring af trafik-modeller. En række af disse metoder udnytter mulighederne i Geografiske Informationssystemer (GIS). I arbejdet med udvikling af en trafikmodel ind-går: 1) Etablering af grunddata, 2) Opstilling af model, 3) Indsamling af modeldata og 4) Validering af resultater. Kvalitetssikring af trafikmodeller bør omfatte alle fire elementer. Afsnit 2 giver en kort beskrivelse af den historiske udvikling af trafikmodeller. Afsnit 3 behandler kvalitetssikring af grunddata, mens afsnit 4 fokuserer på opstilling af model, indsamling af modeldata og behandling af data. Afsnit 5 diskuterer af-vejningen af arbejds-indsatsen vedrørende data og opbygning af modellen. Artiklen afsluttes i afsnit 6 med konklusio-ner og anbefalinger til videre arbejde. Be-handlingen af kvalitets-sikring af trafik-modeller koncentreres i det væsentlige til danske forhold.
  Original languageEnglish
  Place of PublicationCopenhagen
  PublisherNTF
  Publication statusPublished - 1996
  EventNordic Transportation Research Conference on Person Transport Models - Copenhagen, Denmark
  Duration: 1 Jan 1996 → …

  Conference

  ConferenceNordic Transportation Research Conference on Person Transport Models
  Country/TerritoryDenmark
  CityCopenhagen
  Period01/01/1996 → …

  Cite this