PSS: An approach to sustainable innovation

Research output: Non-textual formSound/Visual production (digital)Research

Abstract

I en verden hvor økonomien i høj grad præges af den globale økonomiske og teknologi-ske integration, vil konkurrence fra internationale virksomheder og faldende handelsbar-rierer øge presset på danske virksomheder. Vi skal konkurrere på andet end korte udvik-lingscykler, høj kvalitet og lave produktionsomkostninger. Produkt/Service-systemer by-der på en oplagt mulighed for at virksomheder kan sikre sig deres fremtid. Introduktion til Produkt/Service-systemer Produkt/service-systemer (PSS) er en innovationsstrategi, hvor en større integration af produkter og services har potentiale til at afkoble den økonomiske væksts afhængighed af naturressourcer i en sådan grad, at samfundet kan opnå økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. I PSS forsøger man at fokusere på nye måder at opfylde brugers behov i sine aktiviteter før der tænkes i virksomhedens egne produkter. Idéen bag PSS er, at kunden oftest kun er interesseret i produktets brug og funktionali-tet og gerne slipper for ansvaret ved vedligeholdelse og reparationer. I PSS forbliver de fysiske produkter under virksomhedens ansvar, hvilket giver incitament til at virksomhe-den tænker på, hvordan produkterne bliver brugt optimalt i alle dets livsfaser. For virk-somheden åbner det op for større muligheder for at genbruge, opgradere og forny pro-dukter, så den tid hvori produktet skaber værdi forlænges. For kunder tillader PSS for-bedrede muligheder for at påvirke virksomhedens tilbud i forhold til de specifikke behov og ønsker. Bæredygtighed er ikke det eneste mål for PSS. Der hvor de store effekter kan høstes af PSS, er imidlertid at denne tankegang giver flere frihedsgrader i udviklingsarbejdet. Ved at integrere udvikling af produkter og services kan man få øje på nye måder at opfylde kundernes behov kan opfyldes og grundlag dannes for nye produkter, services og for-retningsmuligheder.
Original languageEnglish
Publication date2005
Publication statusPublished - 2005
EventSPACES-workshop : Vi skal leve af udvikling af Produkt/Service-Systemer (PSS) - DTU, Lyngby
Duration: 1 Jan 2005 → …

Conference

ConferenceSPACES-workshop : Vi skal leve af udvikling af Produkt/Service-Systemer (PSS)
CityDTU, Lyngby
Period01/01/2005 → …

Keywords

 • Innovation
 • Decision support
 • Design
 • Ecodesign
 • Ecology
 • Electronics Industry
 • Environmental Impact
 • Environmental Management Strategy
 • Green Issues
 • Product development
 • Product Lifecycle
 • Sustainable Development
 • Tools

Cite this