Proteomanalyse: To-dimensjonal gelelektroforese av Nordsjøsild i forhold til modningstid

Flemming Jessen, Torstein Skåra

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

173 Downloads (Pure)

Abstract

Forsøksresultater fra tidligere FHF-prosjekter på matjessild har vist at salte- og modningsprosessene er reproduserbare. Det er dog stadig en utfordring å kunne måle enzymaktivitet og modningsgrad, som er to parametre som har vist seg å henge tett sammen. Analysene som er gjennomført i forsøkene, i forbindelse med produksjonen, er imidlertid tidkrevende og omstendelige og derfor dårlig egnet til industrielle formål. Det er derfor et industrielt behov for en enklere metode. Denne rapporten bygger på arbeidet som er beskrevet i tidligere rapporter. Den beskriver identifikasjonen av mulige modnings-indikator-proteiner, og tar utgangspunkt i de forsøk med filetering av delvis modnet matjessild, som ble gjennomført i 2014.
Original languageEnglish
Place of PublicationTromsø
PublisherNofima
Number of pages11
ISBN (Print)978-82-8296-327-5
ISBN (Electronic)978-82-8296-328-2
Publication statusPublished - 2015
SeriesNofima Marked. Rapport
Number37
Volume2015
ISSN1890-579X

Bibliographical note

Dette er en offentlig slutrapport fra et projekt

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Proteomanalyse: To-dimensjonal gelelektroforese av Nordsjøsild i forhold til modningstid'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this