Projekt ’Er du for sød?’: De kreative processer bag udviklingen af indsatskomponenter til en familieintervention

Research output: Book/ReportReportResearch

56 Downloads (Pure)

Abstract

I Danmark spiser og drikker mange børn mere af det søde, end der er plads til i en sund kost, hvilket både øger risikoen for overvægt og kan have en negativ påvirkning på tandsundheden, ligesom det optager pladsen for den sunde mad som frugt, grønt, fuldkorn, fisk og mælk. Ambitionen i projekt ’Er du for sød?’ har været at hjælpe børnefamilier med børn i indskolingsalderen med at ændre deres søde vaner og skabe en balance mellem det søde med det sunde.

Til at understøtte børnefamilierne og hjælpe dem til at lykkes med vaneændringer, er der til projekt ’Er du for sød?’ udviklet en række indsatskomponenter til både det strukturelle område (Sundhedsplejens sundhedssamtale) og til børnefamilierne til brug i hjemmet. Fælles for indsatskomponenterne er det ernæringsvidenskabelige afsæt samt Albert Banduras Social Cognitive Theory (SCT), som er den teoretiske referenceramme.

Nærværende rapport har til formål at beskrive de udviklingsprocesser som indsatskomponenterne i projekt ’Er du for sød?’ har gennemgået fra den oprindelige tanke til den konkrete komponent. Dette for at sikre dokumentation af processerne samt give mulighed for vidensdeling, erfaringsudveksling og inspiration ift. udvikling af indsatskomponenter til børnefamilier, hvor fokus ligger på at skabe en sundere hyggekultur og en balance mellem det søde med det sunde.

Rapporten er baseret på en dokumentgennemgang af nedskrevne metodikker, scopes (mål- og formålsbeskrivelser), noter, mails osv. Rapporten har et deskriptivt formål, da den indgår som et element i den overordnede evaluering og dokumentation af projektet. Den delt op i fire dele, og tager læseren med igennem udviklingsprocessen af indsatskomponenterne til et sundhedsfremmende interventionsprojekt med børnefamilien i fokus, og beskriver erfaringer, som vil kunne komme andre, der skal udvikle lignende indsatskomponenter, til gode.
Original languageDanish
Place of PublicationKgs. Lyngby
PublisherDTU Fødevareinstituttet
Number of pages66
ISBN (Electronic)978-87-93565-87-6
Publication statusPublished - 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Projekt ’Er du for sød?’: De kreative processer bag udviklingen af indsatskomponenter til en familieintervention'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this