Produktliv og miljøforhold: Kursusmateriale for kursusnr. 41051

Timothy Charles McAloone, Erik Hagelskjær Lauridsen, Michael Søgaard Jørgensen

  Research output: Book/ReportCompendium/lecture notes

  Abstract

  I disse år foregår der meget vigtige skift i tankemønstret i industrien: Det er blevet åbenlyst, at en virksomhed bør påtage sig en livscyklusansvarlighed for de produkter som sendes på markedet, eller de ydelser som virksomheden leverer. Det er også åbenlyst at der dette fokus på produktets samlede livsforløb kan danne grundlag for nye konkurrenceparametre eller nye måder at drive virksomhed på. Der er fokus på bæredygtighed og miljøeffekter i produktets livscyklus, men også omkostninger, kvalitet og kundeoplevet værdi er betydningsfulde parametre. Undervisningen er baseret på aktuel forskning ved MEK- og IPL-institutterne i forskellige DFX-områder (Design For Environment, Quality, Recycling, osv.), forskning i de sociotekniske aspekter af miljø-orienterede forretningsstrategier i virksomheder og produktkæder, forskning i produktinnovation, samt forskning i konceptualisering og udvikling af produkt/service-systemer. Ved et produkt/service-system forstås kombinationer af produkt og service (hvor service bl.a. kan omfatte adgang til et produkt, tilbagetagning af et produkt, levering af en ydelse i stedet for et produkt m.m. Fokus er på produktets 'tjenesteydelsesperiode', dvs. dets livsduelige og funktionsduelige periode).
  Original languageDanish
  Publication statusPublished - 2005
  EventProduktliv og miljøforhold - Kgs. Lyngby, Denmark
  Duration: 1 Jan 2005 → …
  Conference number: 41051

  Course

  CourseProduktliv og miljøforhold
  Number41051
  CityKgs. Lyngby, Denmark
  Period01/01/2005 → …

  Keywords

  • Ecodesign
  • Product life
  • PD methods
  • Environment
  • Innovation
  • Lifecycle
  • Product development

  Cite this