Produktliv og miljøforhold: Kursusmateriale for kursusnr. 41051

Timothy Charles McAloone, Erik Hagelskjær Lauridsen, Michael Søgaard Jørgensen

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notesEducation

Abstract

I disse år foregår der meget vigtige skift i tankemønstret i industrien: Det er blevet åbenlyst, at en virksomhed bør påtage sig en livscyklusansvarlighed for de produkter som sendes på markedet, eller de ydelser som virksomheden leverer. Det er også åbenlyst at der dette fokus på produktets samlede livsforløb kan danne grundlag for nye konkurrenceparametre eller nye måder at drive virksomhed på. Der er fokus på bæredygtighed og miljøeffekter i produktets livscyklus, men også omkostninger, kvalitet og kundeoplevet værdi er betydningsfulde parametre. Undervisningen er baseret på aktuel forskning ved MEK- og IPL-institutterne i forskellige DFX-områder (Design For Environment, Quality, Recycling, osv.), forskning i de sociotekniske aspekter af miljø-orienterede forretningsstrategier i virksomheder og produktkæder, forskning i produktinnovation, samt forskning i konceptualisering og udvikling af produkt/service-systemer. Ved et produkt/service-system forstås kombinationer af produkt og service (hvor service bl.a. kan omfatte adgang til et produkt, tilbagetagning af et produkt, levering af en ydelse i stedet for et produkt m.m. Fokus er på produktets 'tjenesteydelsesperiode', dvs. dets livsduelige og funktionsduelige periode).
Original languageDanish
Publication statusPublished - 2005
EventProduktliv og miljøforhold - Kgs. Lyngby, Denmark
Duration: 1 Jan 2005 → …
Conference number: 41051

Course

CourseProduktliv og miljøforhold
Number41051
CityKgs. Lyngby, Denmark
Period01/01/2005 → …

Keywords

  • Ecodesign
  • Product life
  • PD methods
  • Environment
  • Innovation
  • Lifecycle
  • Product development

Cite this