Produktkonfigurering: Effektiv konfigurering af kundetilpassede produkter

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

  Abstract

  Synopsis Evnen til effektivt at kunne levere kundespecifikke produkter eller serviceydelser er helt afgørende for at opnå konkurrencekraft. Konfigureringssystemer har vist sig at være et af de mest effektive midler til at skabe kundetilpassede produkter. Eksempelvis har pumpefabrikken Grundfos reduceret gennemløbstiden for behandling af kundeordrer fra 3 dage til 3 minutter ved at indføre et konfigureringssystem. American Power Conversion, der leverer infrastruktur systemer til store datacentre har reduceret den samlede leveringstid for anlæggene fra 400 dage til 16 dage, ved anvendelse af konfigureringssystemer i salg og produktionsforberedelse. F.L. Smidth, der leverer cementfabrikker, har implementeret et konfigureringssystem til tilbudsgivning, og derved reduceret gennemløbstiden for udarbejdelse af tilbud fra 3 uger til 1 dag, samtidig med at dialogen med kunden er blevet forbedret. Lidt forenklet er et konfigureringssystem et IT system, som indeholder viden om produktsortimentet. Derved bliver salg og interne funktioner i virksomheder i stand til effektivt at håndtere kundevarianter. Konfigurering er effektivt til at understøtte en lang række områder, f.eks. tilbudsgivning, salg, produktionsforberelse etc. Blandt de gevinster som produktkonfigurering giver er reduceret gennemløbstid for produkter og tilbud, hurtigere og mere kvalificeret respons på kundeforespørgsler, færre ansvarsskift og færre fejl i specifikationer, mindre ressourceforbrug til specifikation af kundetilpassede produkter, samt mulighed for at optimere produkter i forhold til kundens behov. Denne bog præsenterer en operationel fremgangsmåde for opbygning af konfigureringssystemer i industrielle virksomheder. Fremgangsmåden håndterer forløbet fra behovsidentifikation til drift og vedligeholdelse af konfigureringssystemer. Bogen er baseret på erfaringer fra mere end 40 konfigureringsprojekter i Danmark og i udlandet. Bogen er opdelt i 9 kapitler: Kapitel 1 og 2 omfatter en introduktion til produktkonfigurering og de forretningsprocesser i virksomheden, der identificerer kundens behov og skaber et kundetilpasset produkt, der kan opfylde dette behov. Disse forretningsprocesser kaldes specifikationsprocesser. Kapitel 3 beskriver fremgangsmåden for opbygning af konfigureringssystemer i hovedtræk. Kapitel 4 beskriver hvorledes man kan analysere virksomhedens specifkationsprocesser, identificere mulige gevinster ved anvendelse af et konfigureringsystem og afgrænse og definere det konfigureringsystem, der skal understøtte de enkelte forretningsprocesser. Kapitel 5 beskriver hvorledes man kan analysere en virksomheds produktsortiment ved anvendelse af en såkaldt produktvariantmaster. Kapitel 6 beskriver hvorledes man kan gennemføre modellering af de produktdele, der skal lægges ind i et konfigureringssystem ved anvendelse af objektorienteret modellering. Kapitel 7 beskriver hvorledes et konfigureringssystem er bygget op. Kapitel 8 beskriver hvorledes man udvælger et standard konfigureringssystem blandt de systemer, der er tilgængelige på markedet (Gartner Group har identificeret mere end 1200 standard konfigureringssystemer). Kapitel 9 beskriver et eksempel på hvorledes F.L. Smidth har opbygget et konfigureringssystem til brug for udarbejdelse af tilbud. Målgruppe: Bogen retter sig mod industrielle virksomheders ledere og medarbejdere, der er beskæftiget med salg, produktudvikling og produktion.
  Original languageEnglish
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherNyt Teknisk Forlag
  Edition1
  Number of pages301
  ISBN (Print)87-571-2428-0
  Publication statusPublished - 2006

  Cite this