Production and characterisation of glycoside hydrolases from GH3, GH5, GH10, GH11 and GH61 for chemo-enzymatic synthesis of xylo- and mannooligosaccharides

Adiphol Dilokpimol

  Research output: Book/ReportPh.D. thesis

  1193 Downloads (Pure)

  Abstract

  Produktion og karakterisering af glykosid hydrolaser fro GH3, GH5, GH10, GH11 og GH61 til chemo-enzymatisk syntese af xylo- og mannooligosakkarider Biprodukter fra hydrolyse af plantecellevægge er kilder til oligosakkarider, som potentielt kan fungere som prebiotika ved at stimulere væksten af probiotiske bakterier, og dermed medføre en række sundhedsmæssige fordele for værten. Formålet med dette forskningsprojektet er, at producere nye prebiotika eller biologisk aktive oligosakkarider ved enzymkatalyseret transglykosylering af materialer, der er relateret til, eller stammer fra industrielle biprodukter. Fem forskellige rekombinante glykosidhydrolaser, dvs. en GH3 β-xylosidase, to GH5 β-mannanaser, en GH10 β-xylanase, og en GH11 β-xylanase fra Aspergillus nidulans FGSC A4, blev undersøgt for deres transglykosyleringsaktivitet med det formål at producere xylo- og mannooligosakkarider. Projektet omfatter karakterisering af de producerede enzymer samt cDNA kloning af formodet GH61 endo Produktion og karakterisering af glykosid hydrolaser fro GH3, GH5, GH10, GH11 og GH61 til chemo-enzymatisk syntese af xylo- og mannooligosakkarider Biprodukter fra hydrolyse af plantecellevægge er kilder til oligosakkarider, som potentielt kan fungere som prebiotika ved at stimulere væksten af probiotiske bakterier, og dermed medføre en række sundhedsmæssige fordele for værten. Formålet med dette forskningsprojektet er, at producere nye prebiotika eller biologisk aktive oligosakkarider ved enzymkatalyseret transglykosylering af materialer, der er relateret til, eller stammer fra industrielle biprodukter. Fem forskellige rekombinante glykosidhydrolaser, dvs. en GH3 β-xylosidase, to GH5 β-mannanaser, en GH10 β-xylanase, og en GH11 β-xylanase fra Aspergillus nidulans FGSC A4, blev undersøgt for deres transglykosyleringsaktivitet med det formål at producere xylo- og mannooligosakkarider. Projektet omfatter karakterisering af de producerede enzymer samt cDNA kloning af formodet GH61 endo β-glucanase.
  Original languageEnglish
  Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
  PublisherTechnical University of Denmark
  Publication statusPublished - Sept 2010

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Production and characterisation of glycoside hydrolases from GH3, GH5, GH10, GH11 and GH61 for chemo-enzymatic synthesis of xylo- and mannooligosaccharides'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this