Processer og metoder i det fejlfrie byggeri

Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen

Kirsten Jørgensen, Casper Siebken Schultz, Sten Bonke

  Research output: Book/ReportReportResearch

  6940 Downloads (Pure)

  Abstract

  Omfanget af fejl og mangler i byggeriet er igennem årene hyppigt blevet debatteret. Især byggerier med mange fejl har haft stor fokus i pressen og blandt byggeriets parter. Diskussionerne har skabt en almen opfattelse af, at byggeriet altid har mange kvalitetsproblemer, og at der er megen bygge-sjusk.
  I 2006 kunne BEC, Byggeriets Evaluerings Center, vise den første reelle opgørelse over registrere-de mangler ved aflevering blandt de evaluerede byggerier. Det førte til en offentlig debat og en del reaktioner fra byggeriets parter. I en efterfølgende dialog mellem Sven Bertelsen fra Lean Construc-tion-dk, Jacob Ravn fra Konstruktørforeningen og denne rapports forfattere fødtes tanken om at un-dersøge forskellene på byggerier og byggeprocesser, som enten havde få eller mange mangler ved aflevering. Forskningsprojektet om ”Indikatorer til det fejlfrie byggeri” blev i forlængelse heraf etableret i et samarbejde med BEC og finansieret af Realdania.
  En kvantitativ undersøgelse og analyse af mulige forskelle blev publiceret i foråret 2012 i rapporten ”Indikatorer på det fejlfrie byggeri”. Rapporten var baseret på BEC data, samt en omfattende spør-geskemaundersøgelse blandt entreprenørvirksomhederne på de evaluerede byggerier.
  Nærværende rapport er en kvalitativ opfølgning på ovennævnte undersøgelse. Rapporten repræsen-terer en sammenfattende beskrivelse af, hvad udvalgte, erfarne projektledere hos primært entrepre-nørvirksomheder har berettet gennem interviews. Den kan således ikke læses som almengyldig vej-ledning til byggebranchen – men skal tjene som en nuancering af resultaterne fra den kvantitative dataanalyse, og selvfølgelig gerne give anledning til yderligere debat om gode og dårlige rammer og metoder for den gode byggeproces.
  Det formulerede mål med undersøgelsen var fra starten helt enkelt, at skabe et erfaringsbaseret for-ståelsesgrundlag for, ”hvordan de bedste projektledere gennemfører den gode byggeproces”. Med andre ord en beretning om ’best practice’, set ud fra et bestemt aktørperspektiv. Undervejs kom der øget fokus på betydningen af forskellige entrepriseformer, hvilket gav anledning til inddragelse af synsvinkler fra rådgiverne.
  Selve rapporten omfatter baggrunden for undersøgelsen og en sammenfatning af og konklusioner på gennemførte interviews. Den valgte metode er konkret interview af 22 personer fra primært entre-prenørvirksomheder, sekundært rådgivervirksomheder, herunder arkitekter, ingeniører og bygherre-rådgivere.
  Rapporten omfatter desuden et udbygget bilagsmateriale, hvor der er redegjort for indholdet i de gennemførte interviews, resultatet fra den kvantitative undersøgelse og en kortfattet beskrivelse af, hvad litteraturen siger.
  Rapportens konklusioner peger på yderligere udredning og forskning indenfor følgende temaer:
  1. Fordele og ulemper ved de nuværende entrepriseformer og deres samarbejdsformer.
  2. Udbudsformerne og tildelingskriterier laveste pris kontra økonomisk mest fordelagtige tilbud, herunder fordele og ulemper for byggeprocessen og det færdige resultat.
  3. Forskellige typer ledelse og deres betydning for byggeprocessen og det færdige resultat.
  4. Byggeprocessens styring ved mindre byggeprojekter.
  5. Byggeriets sociale kapital og dens betydning for pris, tid, kvalitet og sikkerhed.
  Original languageDanish
  PublisherDTU Management Engineering
  Number of pages117
  ISBN (Print)978-87-92706-97-3
  Publication statusPublished - 2013
  SeriesDTU Management Engineering Rapport
  Number7.2013

  Cite this

  Jørgensen, K., Schultz, C. S., & Bonke, S. (2013). Processer og metoder i det fejlfrie byggeri: Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen. DTU Management Engineering. DTU Management Engineering Rapport, No. 7.2013
  Jørgensen, Kirsten ; Schultz, Casper Siebken ; Bonke, Sten. / Processer og metoder i det fejlfrie byggeri : Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen. DTU Management Engineering, 2013. 117 p. (DTU Management Engineering Rapport; No. 7.2013).
  @book{9da1d80dd1ae443995bff3c35cc574bd,
  title = "Processer og metoder i det fejlfrie byggeri: Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entrepren{\o}rbranchen",
  abstract = "Omfanget af fejl og mangler i byggeriet er igennem {\aa}rene hyppigt blevet debatteret. Is{\ae}r byggerier med mange fejl har haft stor fokus i pressen og blandt byggeriets parter. Diskussionerne har skabt en almen opfattelse af, at byggeriet altid har mange kvalitetsproblemer, og at der er megen bygge-sjusk.I 2006 kunne BEC, Byggeriets Evaluerings Center, vise den f{\o}rste reelle opg{\o}relse over registrere-de mangler ved aflevering blandt de evaluerede byggerier. Det f{\o}rte til en offentlig debat og en del reaktioner fra byggeriets parter. I en efterf{\o}lgende dialog mellem Sven Bertelsen fra Lean Construc-tion-dk, Jacob Ravn fra Konstrukt{\o}rforeningen og denne rapports forfattere f{\o}dtes tanken om at un-ders{\o}ge forskellene p{\aa} byggerier og byggeprocesser, som enten havde f{\aa} eller mange mangler ved aflevering. Forskningsprojektet om ”Indikatorer til det fejlfrie byggeri” blev i forl{\ae}ngelse heraf etableret i et samarbejde med BEC og finansieret af Realdania.En kvantitativ unders{\o}gelse og analyse af mulige forskelle blev publiceret i for{\aa}ret 2012 i rapporten ”Indikatorer p{\aa} det fejlfrie byggeri”. Rapporten var baseret p{\aa} BEC data, samt en omfattende sp{\o}r-geskemaunders{\o}gelse blandt entrepren{\o}rvirksomhederne p{\aa} de evaluerede byggerier.N{\ae}rv{\ae}rende rapport er en kvalitativ opf{\o}lgning p{\aa} ovenn{\ae}vnte unders{\o}gelse. Rapporten repr{\ae}sen-terer en sammenfattende beskrivelse af, hvad udvalgte, erfarne projektledere hos prim{\ae}rt entrepre-n{\o}rvirksomheder har berettet gennem interviews. Den kan s{\aa}ledes ikke l{\ae}ses som almengyldig vej-ledning til byggebranchen – men skal tjene som en nuancering af resultaterne fra den kvantitative dataanalyse, og selvf{\o}lgelig gerne give anledning til yderligere debat om gode og d{\aa}rlige rammer og metoder for den gode byggeproces.Det formulerede m{\aa}l med unders{\o}gelsen var fra starten helt enkelt, at skabe et erfaringsbaseret for-st{\aa}elsesgrundlag for, ”hvordan de bedste projektledere gennemf{\o}rer den gode byggeproces”. Med andre ord en beretning om ’best practice’, set ud fra et bestemt akt{\o}rperspektiv. Undervejs kom der {\o}get fokus p{\aa} betydningen af forskellige entrepriseformer, hvilket gav anledning til inddragelse af synsvinkler fra r{\aa}dgiverne.Selve rapporten omfatter baggrunden for unders{\o}gelsen og en sammenfatning af og konklusioner p{\aa} gennemf{\o}rte interviews. Den valgte metode er konkret interview af 22 personer fra prim{\ae}rt entre-pren{\o}rvirksomheder, sekund{\ae}rt r{\aa}dgivervirksomheder, herunder arkitekter, ingeni{\o}rer og bygherre-r{\aa}dgivere.Rapporten omfatter desuden et udbygget bilagsmateriale, hvor der er redegjort for indholdet i de gennemf{\o}rte interviews, resultatet fra den kvantitative unders{\o}gelse og en kortfattet beskrivelse af, hvad litteraturen siger.Rapportens konklusioner peger p{\aa} yderligere udredning og forskning indenfor f{\o}lgende temaer:1. Fordele og ulemper ved de nuv{\ae}rende entrepriseformer og deres samarbejdsformer.2. Udbudsformerne og tildelingskriterier laveste pris kontra {\o}konomisk mest fordelagtige tilbud, herunder fordele og ulemper for byggeprocessen og det f{\ae}rdige resultat.3. Forskellige typer ledelse og deres betydning for byggeprocessen og det f{\ae}rdige resultat.4. Byggeprocessens styring ved mindre byggeprojekter.5. Byggeriets sociale kapital og dens betydning for pris, tid, kvalitet og sikkerhed.",
  author = "Kirsten J{\o}rgensen and Schultz, {Casper Siebken} and Sten Bonke",
  year = "2013",
  language = "Dansk",
  isbn = "978-87-92706-97-3",
  publisher = "DTU Management Engineering",

  }

  Jørgensen, K, Schultz, CS & Bonke, S 2013, Processer og metoder i det fejlfrie byggeri: Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen. DTU Management Engineering Rapport, no. 7.2013, DTU Management Engineering.

  Processer og metoder i det fejlfrie byggeri : Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen. / Jørgensen, Kirsten; Schultz, Casper Siebken; Bonke, Sten.

  DTU Management Engineering, 2013. 117 p. (DTU Management Engineering Rapport; No. 7.2013).

  Research output: Book/ReportReportResearch

  TY - RPRT

  T1 - Processer og metoder i det fejlfrie byggeri

  T2 - Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen

  AU - Jørgensen, Kirsten

  AU - Schultz, Casper Siebken

  AU - Bonke, Sten

  PY - 2013

  Y1 - 2013

  N2 - Omfanget af fejl og mangler i byggeriet er igennem årene hyppigt blevet debatteret. Især byggerier med mange fejl har haft stor fokus i pressen og blandt byggeriets parter. Diskussionerne har skabt en almen opfattelse af, at byggeriet altid har mange kvalitetsproblemer, og at der er megen bygge-sjusk.I 2006 kunne BEC, Byggeriets Evaluerings Center, vise den første reelle opgørelse over registrere-de mangler ved aflevering blandt de evaluerede byggerier. Det førte til en offentlig debat og en del reaktioner fra byggeriets parter. I en efterfølgende dialog mellem Sven Bertelsen fra Lean Construc-tion-dk, Jacob Ravn fra Konstruktørforeningen og denne rapports forfattere fødtes tanken om at un-dersøge forskellene på byggerier og byggeprocesser, som enten havde få eller mange mangler ved aflevering. Forskningsprojektet om ”Indikatorer til det fejlfrie byggeri” blev i forlængelse heraf etableret i et samarbejde med BEC og finansieret af Realdania.En kvantitativ undersøgelse og analyse af mulige forskelle blev publiceret i foråret 2012 i rapporten ”Indikatorer på det fejlfrie byggeri”. Rapporten var baseret på BEC data, samt en omfattende spør-geskemaundersøgelse blandt entreprenørvirksomhederne på de evaluerede byggerier.Nærværende rapport er en kvalitativ opfølgning på ovennævnte undersøgelse. Rapporten repræsen-terer en sammenfattende beskrivelse af, hvad udvalgte, erfarne projektledere hos primært entrepre-nørvirksomheder har berettet gennem interviews. Den kan således ikke læses som almengyldig vej-ledning til byggebranchen – men skal tjene som en nuancering af resultaterne fra den kvantitative dataanalyse, og selvfølgelig gerne give anledning til yderligere debat om gode og dårlige rammer og metoder for den gode byggeproces.Det formulerede mål med undersøgelsen var fra starten helt enkelt, at skabe et erfaringsbaseret for-ståelsesgrundlag for, ”hvordan de bedste projektledere gennemfører den gode byggeproces”. Med andre ord en beretning om ’best practice’, set ud fra et bestemt aktørperspektiv. Undervejs kom der øget fokus på betydningen af forskellige entrepriseformer, hvilket gav anledning til inddragelse af synsvinkler fra rådgiverne.Selve rapporten omfatter baggrunden for undersøgelsen og en sammenfatning af og konklusioner på gennemførte interviews. Den valgte metode er konkret interview af 22 personer fra primært entre-prenørvirksomheder, sekundært rådgivervirksomheder, herunder arkitekter, ingeniører og bygherre-rådgivere.Rapporten omfatter desuden et udbygget bilagsmateriale, hvor der er redegjort for indholdet i de gennemførte interviews, resultatet fra den kvantitative undersøgelse og en kortfattet beskrivelse af, hvad litteraturen siger.Rapportens konklusioner peger på yderligere udredning og forskning indenfor følgende temaer:1. Fordele og ulemper ved de nuværende entrepriseformer og deres samarbejdsformer.2. Udbudsformerne og tildelingskriterier laveste pris kontra økonomisk mest fordelagtige tilbud, herunder fordele og ulemper for byggeprocessen og det færdige resultat.3. Forskellige typer ledelse og deres betydning for byggeprocessen og det færdige resultat.4. Byggeprocessens styring ved mindre byggeprojekter.5. Byggeriets sociale kapital og dens betydning for pris, tid, kvalitet og sikkerhed.

  AB - Omfanget af fejl og mangler i byggeriet er igennem årene hyppigt blevet debatteret. Især byggerier med mange fejl har haft stor fokus i pressen og blandt byggeriets parter. Diskussionerne har skabt en almen opfattelse af, at byggeriet altid har mange kvalitetsproblemer, og at der er megen bygge-sjusk.I 2006 kunne BEC, Byggeriets Evaluerings Center, vise den første reelle opgørelse over registrere-de mangler ved aflevering blandt de evaluerede byggerier. Det førte til en offentlig debat og en del reaktioner fra byggeriets parter. I en efterfølgende dialog mellem Sven Bertelsen fra Lean Construc-tion-dk, Jacob Ravn fra Konstruktørforeningen og denne rapports forfattere fødtes tanken om at un-dersøge forskellene på byggerier og byggeprocesser, som enten havde få eller mange mangler ved aflevering. Forskningsprojektet om ”Indikatorer til det fejlfrie byggeri” blev i forlængelse heraf etableret i et samarbejde med BEC og finansieret af Realdania.En kvantitativ undersøgelse og analyse af mulige forskelle blev publiceret i foråret 2012 i rapporten ”Indikatorer på det fejlfrie byggeri”. Rapporten var baseret på BEC data, samt en omfattende spør-geskemaundersøgelse blandt entreprenørvirksomhederne på de evaluerede byggerier.Nærværende rapport er en kvalitativ opfølgning på ovennævnte undersøgelse. Rapporten repræsen-terer en sammenfattende beskrivelse af, hvad udvalgte, erfarne projektledere hos primært entrepre-nørvirksomheder har berettet gennem interviews. Den kan således ikke læses som almengyldig vej-ledning til byggebranchen – men skal tjene som en nuancering af resultaterne fra den kvantitative dataanalyse, og selvfølgelig gerne give anledning til yderligere debat om gode og dårlige rammer og metoder for den gode byggeproces.Det formulerede mål med undersøgelsen var fra starten helt enkelt, at skabe et erfaringsbaseret for-ståelsesgrundlag for, ”hvordan de bedste projektledere gennemfører den gode byggeproces”. Med andre ord en beretning om ’best practice’, set ud fra et bestemt aktørperspektiv. Undervejs kom der øget fokus på betydningen af forskellige entrepriseformer, hvilket gav anledning til inddragelse af synsvinkler fra rådgiverne.Selve rapporten omfatter baggrunden for undersøgelsen og en sammenfatning af og konklusioner på gennemførte interviews. Den valgte metode er konkret interview af 22 personer fra primært entre-prenørvirksomheder, sekundært rådgivervirksomheder, herunder arkitekter, ingeniører og bygherre-rådgivere.Rapporten omfatter desuden et udbygget bilagsmateriale, hvor der er redegjort for indholdet i de gennemførte interviews, resultatet fra den kvantitative undersøgelse og en kortfattet beskrivelse af, hvad litteraturen siger.Rapportens konklusioner peger på yderligere udredning og forskning indenfor følgende temaer:1. Fordele og ulemper ved de nuværende entrepriseformer og deres samarbejdsformer.2. Udbudsformerne og tildelingskriterier laveste pris kontra økonomisk mest fordelagtige tilbud, herunder fordele og ulemper for byggeprocessen og det færdige resultat.3. Forskellige typer ledelse og deres betydning for byggeprocessen og det færdige resultat.4. Byggeprocessens styring ved mindre byggeprojekter.5. Byggeriets sociale kapital og dens betydning for pris, tid, kvalitet og sikkerhed.

  M3 - Rapport

  SN - 978-87-92706-97-3

  BT - Processer og metoder i det fejlfrie byggeri

  PB - DTU Management Engineering

  ER -

  Jørgensen K, Schultz CS, Bonke S. Processer og metoder i det fejlfrie byggeri: Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen. DTU Management Engineering, 2013. 117 p. (DTU Management Engineering Rapport; No. 7.2013).