Processer og metoder i det fejlfrie byggeri: Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen

Kirsten Jørgensen, Casper Siebken Schultz, Sten Bonke

  Research output: Book/ReportReportResearch

  10160 Downloads (Pure)

  Abstract

  Omfanget af fejl og mangler i byggeriet er igennem årene hyppigt blevet debatteret. Især byggerier med mange fejl har haft stor fokus i pressen og blandt byggeriets parter. Diskussionerne har skabt en almen opfattelse af, at byggeriet altid har mange kvalitetsproblemer, og at der er megen bygge-sjusk.
  I 2006 kunne BEC, Byggeriets Evaluerings Center, vise den første reelle opgørelse over registrere-de mangler ved aflevering blandt de evaluerede byggerier. Det førte til en offentlig debat og en del reaktioner fra byggeriets parter. I en efterfølgende dialog mellem Sven Bertelsen fra Lean Construc-tion-dk, Jacob Ravn fra Konstruktørforeningen og denne rapports forfattere fødtes tanken om at un-dersøge forskellene på byggerier og byggeprocesser, som enten havde få eller mange mangler ved aflevering. Forskningsprojektet om ”Indikatorer til det fejlfrie byggeri” blev i forlængelse heraf etableret i et samarbejde med BEC og finansieret af Realdania.
  En kvantitativ undersøgelse og analyse af mulige forskelle blev publiceret i foråret 2012 i rapporten ”Indikatorer på det fejlfrie byggeri”. Rapporten var baseret på BEC data, samt en omfattende spør-geskemaundersøgelse blandt entreprenørvirksomhederne på de evaluerede byggerier.
  Nærværende rapport er en kvalitativ opfølgning på ovennævnte undersøgelse. Rapporten repræsen-terer en sammenfattende beskrivelse af, hvad udvalgte, erfarne projektledere hos primært entrepre-nørvirksomheder har berettet gennem interviews. Den kan således ikke læses som almengyldig vej-ledning til byggebranchen – men skal tjene som en nuancering af resultaterne fra den kvantitative dataanalyse, og selvfølgelig gerne give anledning til yderligere debat om gode og dårlige rammer og metoder for den gode byggeproces.
  Det formulerede mål med undersøgelsen var fra starten helt enkelt, at skabe et erfaringsbaseret for-ståelsesgrundlag for, ”hvordan de bedste projektledere gennemfører den gode byggeproces”. Med andre ord en beretning om ’best practice’, set ud fra et bestemt aktørperspektiv. Undervejs kom der øget fokus på betydningen af forskellige entrepriseformer, hvilket gav anledning til inddragelse af synsvinkler fra rådgiverne.
  Selve rapporten omfatter baggrunden for undersøgelsen og en sammenfatning af og konklusioner på gennemførte interviews. Den valgte metode er konkret interview af 22 personer fra primært entre-prenørvirksomheder, sekundært rådgivervirksomheder, herunder arkitekter, ingeniører og bygherre-rådgivere.
  Rapporten omfatter desuden et udbygget bilagsmateriale, hvor der er redegjort for indholdet i de gennemførte interviews, resultatet fra den kvantitative undersøgelse og en kortfattet beskrivelse af, hvad litteraturen siger.
  Rapportens konklusioner peger på yderligere udredning og forskning indenfor følgende temaer:
  1. Fordele og ulemper ved de nuværende entrepriseformer og deres samarbejdsformer.
  2. Udbudsformerne og tildelingskriterier laveste pris kontra økonomisk mest fordelagtige tilbud, herunder fordele og ulemper for byggeprocessen og det færdige resultat.
  3. Forskellige typer ledelse og deres betydning for byggeprocessen og det færdige resultat.
  4. Byggeprocessens styring ved mindre byggeprojekter.
  5. Byggeriets sociale kapital og dens betydning for pris, tid, kvalitet og sikkerhed.
  Original languageDanish
  PublisherDTU Management Engineering
  Number of pages117
  ISBN (Print)978-87-92706-97-3
  Publication statusPublished - 2013
  SeriesDTU Management Engineering Rapport
  Number7.2013

  Cite this