Præstationsløn som element i værdikædeoptimering i byggebranchen

Ole-Christian Bjarnø, Mikael Thyssen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Akkordsystemet er meget udbredt i byggeriet, hvilket nok mest hænger sammen med den lange tradition i branchen for uafhængige arbejdssjak, der tager hyrer på projekter rundt omkring i landet samt muligheden for en høj timeløn. Den beskæftigelsesmæssi-ge andel, som er ansat på akkord, svinger mellem 30 og 40 % (afhængigt af fag og kon-junkturforhold). Akkordsystemet er i den konkrete arbejdsproces en produktivitets-fremmende aflønningsform. Systemet består af et sæt af aftaler, der betyder, at man tjener mere, når man udretter mere. Men der er også produktivitetsbremsende effekter af systemet. Bl.a. kan systemet over tid virke som barriere for innovation af byggema-terialer og byggeprocesser og derved medvirke til at arbejdsproduktiviteten i sektoren ikke følger med andre sammenlignelige brancher. Nærværende rapport analyserer denne problemstilling ud fra en granskning af det nu-værende akkordsystem og interview med centrale aktører i branchen. Dette gøres med henblik på at afdække evt. fordyrende og uhensigtsmæssige bestanddele i systemet, set ud fra en produktivitets- og innovationsteoretisk synsvinkel. I valget af interviewperso-ner er der lagt vægt på at høre alle relevante parters syn og erfaringer med akkordsy-stemet. Til sammenligning beskrives desuden udviklingen inden for løn- og ansættel-sesområdet i den generelle fremstillingsindustri og den svenske byggebranche.
  Original languageDanish
  Number of pages55
  Publication statusPublished - 2004

  Cite this