Potentiale for overflytning af korte bilture til cykel og gang

  Research output: Contribution to conferencePaperResearchpeer-review

  120 Downloads (Pure)

  Abstract

  Formålet med dette paper er at belyse mulighederne for at få en større del af de korte ture i bil afviklet til fods eller på cykel for herigennem at opnå en miljø- og sundhedsmæssig gevinst. I projektet er op-stillet en logistisk valgmodel, der anvendes til at belyse, hvilke forhold, der især har betydning for at vælge gang og cykel, og hvor meget forskellige virkemidler kan fremme gang og cykeltrafik frem for korte rejser i bil som fører. Desuden beskrives de faktorer, der har størst betydning for valg af cykel og gang henholdsvis bil på rejser på op til 22 km. Især bakker og temperatur viser sig at have betydning, ud over bilejerskabet. Af socioøkonomiske forhold har især antallet af børn betydning. Der belyses yderligere effekten af diverse virkemidler til at fremme overflytning af korte bilture til gang og cykel. Undersøgelsen viser, at virkemidler, der forbedrer cyklisters rejsehastighed og øger bilisternes tidsfor-brug og omkostninger, vil påvirke konkurrenceforholdet væsentligt. Det samlede potentiale for over-flytning vil være mellem 12 og 16 % af bilrejserne på korte rejser, svarende til 1½-2½ % af den sam-lede biltrafik. De sundhedsmæssige effekter vil være procentvist større med lavere dødelighed til føl-ge, fordi flere vil cykle – især på daglige ture til arbejde. Men at opnå så positive resultater vil forud-sætte en meget omfattende indsats for ændring af byernes trafikarealer.
  Original languageDanish
  Publication date2008
  Publication statusPublished - 2008
  EventTrafikdage på Aalborg Universitet 2008 - Aalborg Universitet, Aalborg, Denmark
  Duration: 25 Aug 200826 Aug 2008

  Conference

  ConferenceTrafikdage på Aalborg Universitet 2008
  LocationAalborg Universitet
  CountryDenmark
  CityAalborg
  Period25/08/200826/08/2008

  Keywords

  • Cycling
  • Mode choice
  • Walking
  • Traffic planning
  • Short trips by car

  Cite this