PMWS smitter via luften

Charlotte Sonne Kristensen, Kaj Vestergaard, Poul Bækbo, Claes Enøe, Vivi Bille-Hansen, Sven Erik Lind Jorsal, Lars Erik Larsen

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

  Abstract

  Formålet med undersøgelsen var at belyse om PMWS kan spredes via luften. Undersøgelsen blev gennemført to gange. Grisene blev indkøbt fra to besætninger med PMWS og fra en besætning uden tegn på PMWS (PMWS fri). Grisene blev i hver undersøgelse fordelt til tre containere indrettet til smågrise. I container A blev grise fra PMWS besætningen blandet med grise fra den PMWS fri besætning. I container B og C var der kun grise fra den PMWS fri besætning. Container A og B blev placeret 1 m fra hinanden og forbundet med rør. Via styring af ventilationen blev der overført ca. 70% af luften fra container A til container B. Container C (kontrolgrise) var placeret 3 km væk. I den første undersøgelse blev ingen grise fra den PMWS fri besætning smittet med PMWS. I den anden undersøgelse blev grise fra den PMWS fri besætning smittet med PMWS både i container A og B. PMWS kan derfor overføres både ved direkte kontakt mellem grise og via luften. I container C udviklede ingen grise PMWS. Stress ved transport og opstaldning i container ser derfor ikke ud til at kunne udløse PMWS.
  Original languageDanish
  JournalDansk Svineproduktion
  Issue number822
  Pages (from-to)1 - 8
  Publication statusPublished - 2008

  Cite this