Plan for fiskepleje i tilløb til Flensborg Fjord og Als Fjord: Distrikt 11 – vandsystem 28-46

Research output: Book/ReportReportResearch

103 Downloads (Pure)

Abstract

Denne plan for fiskepleje er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskebiologiske tilstand i tilløb til Flensborg Fjord og Als Fjord. Undersøgelsen er foretaget i perioden fra den 20. august til den 31. august 2019 af DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi, kaldet DTU Aqua i resten af denne rapport.
Vandplejen ANA har assisteret med feltarbejdet og været behjælpelige med oplysninger om vandløbsrestaurering og passageforhold.
Denne plan for fiskepleje i tilløb til Flensborg Fjord og Als Fjord er en revision af den tidligere udsætningsplan fra 2010. Planen er udarbejdet som led i de aktiviteter, der sker i forbindelse med den generelle fiskepleje, herunder restaurering af vandløb ved udlægning af gydebanker m.m.
Udsætninger i vandløbene bliver varetaget af Vandplejen ANA, kaldet ANA i resten af denne rapport.
Original languageDanish
PublisherDTU Aqua
Number of pages35
Publication statusPublished - 2019
SeriesFaglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi
Number68-2019

Cite this