Plan for fiskepleje i thylandske vandløb: Distrikt 19 – vandsystem 43, 44, 45, Distrikt 20 – vandsystem 1, Distrikt 21 – vandsystem 21-22, 26-33

Peter Geertz-Hansen

Research output: Book/ReportReportResearch

155 Downloads (Pure)

Abstract

Denne plan for fiskepleje er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskebiologiske tilstand i thylandske vandløb. Undersøgelsen er foretaget i perioden fra den 20. august til den 31. august 2018 af DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi, kaldet DTU Aqua i resten af denne rapport.
Thylands Lystfiskerforening og Thisted Kommune har assisteret med feltarbejdet og været behjælpelige med oplysninger om vandløbsrestaurering og passageforhold.
Denne plan for fiskepleje i Thylandske vandløb er en revision af den tidligere udsætningsplan fra 2010. Planen er udarbejdet som led i de aktiviteter, der sker i forbindelse med den generelle fiskepleje, herunder restaurering af vandløb ved udlægning af gydebanker m.m.
Udsætninger i vandløbene bliver varetaget af Thylands Lystfiskerforening.
Original languageDanish
PublisherDTU Aqua
Number of pages50
Publication statusPublished - 2019
SeriesFaglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi
Number71-2019

Cite this