Plan for fiskepleje i Odder Å: Distrikt 13 – vandsystem 16

Research output: Book/ReportReport

40 Downloads (Pure)

Abstract

Denne plan for fiskepleje er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskebiologiske tilstand i Odder Å vandsystem. Undersøgelsen er foretaget i perioden fra den 26. juli til den 3. august 2018 af DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi, kaldet DTU Aqua i resten af denne rapport.
Odder Sportsfiskerforening har assisteret med feltarbejdet og været behjælpelige med oplysninger om vandløbsrestaurering og passageforhold.
Denne plan for fiskepleje i Odder Å er en revision af den tidligere udsætningsplan fra 2009. Planen er udarbejdet som led i de aktiviteter, der sker i forbindelse med den generelle fiskepleje, herunder restaurering af vandløb ved udlægning af gydebanker m.m.
Evt. udsætninger i vandløbet bliver varetaget af Odder Sportsfiskerforening.
Original languageDanish
PublisherDTU Aqua
Number of pages27
Publication statusPublished - 2019
SeriesFaglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi
Number70-2019

Cite this