Plan for fiskepleje i Halkær Å: Distrikt 19 – vandsystem 01

Research output: Book/ReportReportResearch

45 Downloads (Pure)

Abstract

Denne plan for fiskepleje er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskebiologiske tilstand i Halkær Å vandsystemet. Undersøgelsen er foretaget i perioden fra den 27. august til den 13. september 2018 af DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og - økologi, kaldet DTU Aqua i resten af denne rapport.
Medlemmer af Halkær Å Lystfiskerforening, Lystfiskerforeningen Binderup Aa, Sportsfiskerforeningen Salar samt Rebild og Aalborg Kommune har assisteret med feltarbejdet eller været behjælpelige med oplysninger om vandløbsrestaureringer og passageforhold.
Denne plan for fiskepleje i Halkær Å er en revision af den tidligere udsætningsplan for Halkær Å fra 2010. Planen er udarbejdet som led i de aktiviteter, der sker i forbindelse med den generelle fiskepleje, herunder restaurering af vandløb ved udlægning af gydebanker m.m.
Udsætninger i vandløbene bliver varetaget af Halkær Å Lystfiskerforening. Foreningen opfiskede moderfisk i 2016, og siden er der ikke opfisket moderfisk. Afkom fra disse moderfisk blev udsat som yngel og ½-års i 2017 og mundingsudsatte smolt i foråret 2018.
Original languageDanish
PublisherDTU Aqua
Number of pages42
Publication statusPublished - 2019
SeriesFaglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi
Number69-2019

Cite this