Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 1: Distrikt 15 – vandsystem 06

Research output: Book/ReportReportResearch

167 Downloads (Pure)

Abstract

Denne plan for fiskepleje er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskebiologiske tilstand i Gudenå, delområde 1. Undersøgelsen er foretaget i perioden fra den 1. august 2018 til den 7. september 2018 af DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi, kaldet DTU Aqua i resten af denne rapport.
Skanderborg Lystfiskerforening og Horsens og Omegns Sportsfiskerforening har assisteret med feltarbejdet og været behjælpelige med oplysninger om vandløbsrestaurering og passageforhold.
Denne plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 1 er en revision af den tidligere udsætningsplan fra 2010. Planen er udarbejdet som led i de aktiviteter, der sker i forbindelse med den generelle fiskepleje, herunder restaurering af vandløb ved udlægning af gydebanker m.m.
Siden sidste undersøgelse har vi fået adgang til bedre kortmateriale med angivelse af vandløbsnavne på langt flere vandløb. Derfor er der mange af specielt mindre vandløb der har fået et navn eller ændret deres navn.
Original languageDanish
PublisherDTU Aqua
Number of pages86
Publication statusPublished - 2019
SeriesFaglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi
Number72-2019

Cite this