Plan for fiskepleje i Grenaa: Distrikt 14 – vandsystem 17

Research output: Book/ReportReport

59 Downloads (Pure)

Abstract

Denne plan for fiskepleje er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskebiologiske tilstand i Grenaa vandsystem. Undersøgelsen er foretaget i perioden fra den 6 august til den 3 september 2018 af DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi, kaldet DTU Aqua i resten af denne rapport.
Sportsfiskerforeningen for Grenaa og Omegn har assisteret med feltarbejdet og været behjælpelige med oplysninger om vandløbsrestaurering og passageforhold.
Denne plan for fiskepleje i Grenaa vandsystem er en revision af den tidligere udsætningsplan fra 2010. Planen er udarbejdet som led i de aktiviteter, der sker i forbindelse med den generelle fiskepleje, herunder restaurering af vandløb ved udlægning af gydebanker m.m.
Udsætninger i vandløbene bliver varetaget af Sportsfiskerforeningen for Grenaa og Omegn.
Original languageDanish
PublisherDTU Aqua
Number of pages44
Publication statusPublished - 2019
SeriesFaglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi
Number66-2019

Cite this