Plan for fiskepleje i Giber Å: Distrikt 13 – vandsystem 17

Research output: Book/ReportReport

33 Downloads (Pure)

Abstract

Denne plan for fiskepleje er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskebiologiske tilstand i Giber Å. Undersøgelsen er foretaget i perioden fra den 13. august til den 16. august 2018 af DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi, kaldet DTU Aqua i resten af denne rapport.
Aarhus Lystfiskerforening og Aarhus Kommune har assisteret med feltarbejdet og været behjælpelige med oplysninger om vandløbsrestaurering og passageforhold.
Denne plan for fiskepleje i Giber Å er en revision af den tidligere udsætningsplan fra 2007. Planen er udarbejdet som led i de aktiviteter, der sker i forbindelse med den generelle fiskepleje, herunder restaurering af vandløb ved udlægning af gydebanker m.m.
Udsætninger i vandløbene bliver varetaget af Aarhus Lystfiskerforening.
Original languageDanish
PublisherDTU Aqua
Number of pages21
Publication statusPublished - 2019
SeriesFaglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi
Number65-2019

Cite this