Plan for fiskepleje i Bygholm Å: Distrikt 13 – vandsystem 7

Research output: Book/ReportReportResearch

113 Downloads (Pure)

Abstract

Denne plan for fiskepleje er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskebiologiske tilstand i Bygholm Å vandsystem. Undersøgelsen er foretaget i perioden fra den 20. til den 28. september 2018 af DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og - økologi, kaldet DTU Aqua i resten af denne rapport.
Horsens og Omegns Sportsfiskerforening har assisteret med feltarbejdet og været behjælpelige med oplysninger omkring vandløbsrestaurering og passageforhold.
Denne plan for fiskepleje i Bygholm Å er en revision af den tidligere udsætningsplan for Bygholm Å. Planen er udarbejdet som led i de aktiviteter, der sker i forbindelse med den generelle fiskepleje, herunder restaurering af vandløb ved udlægning af gydebanker m.m.
Udsætninger i vandløbene bliver varetaget af Horsens og Omegns Sportsfiskerforening, benævnt som H.O.S i resten af denne rapport.
Original languageDanish
PublisherDTU Aqua
Number of pages28
Publication statusPublished - 2019
SeriesFaglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi
Number67-2019

Cite this