Placering af kunstigt rev til moderat kystbeskyttelse af fremspring ved Strandskoven, Samsø

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Denne rapport beskriver kort erosionsproblemer ved Strandskoven på Samsø og specielt hvorledes et implementeret kunstigt rev udfor Strandskoven vil reducere eller helt eliminere erosionsproblemerne. (Larsen & Christensen, 2023) indeholder en mere detaljeret gennemgang af numeriske analyser af virkningen af et kunstigt rev. Hovedresultaterne er medtaget i denne rapport. Fig. 1 illustrerer lokaliteten.

En kort opsummering af rapportens indhold: Sektion 2 beskriver det morfologiske formål med revet, den forventede virkning af revet, som dokumenteres senere i rapporten, og giver et resume af analyserne med reference til de to tekniske rapporter (Christensen, 2023; Larsen & Christensen, 2023). Sektion 3 giver et overblik over den historiske udvikling af kysten ved Strandskoven. Sektion 4 giver en kort introduktion til overordnet kystmorfologi og baggrunden for de mekanismer ved et dykket kunstigt rev der virker som kystbeskyttelse ved Strandskoven på Samsø. Sektion 5 giver et kort resume af resultaterne fundet i (Larsen & Christensen, 2023)

Rapporten er udarbejdet i forbindelse med forskningsprojektet BARREEF projektet, som økonomisk er støttet af Velux fonden.
Original languageDanish
Place of PublicationKgs. Lyngby
PublisherTechnical University of Denmark
Number of pages37
Publication statusPublished - 2023

Cite this