Pesticider i dansk grundvand-punktkilder kontra fladekilder

Nina Tuxen, Sandra Roost, Angeliki Aisopou, Philip John Binning, Poul Løgstrup Bjerg, Lærke Thorling, Walter Brüsch, Katrine Smith, Steen Marcher, Tove Svendsen, Ida H. Olesen

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference abstract in proceedingsResearchpeer-review

  136 Downloads (Pure)

  Abstract

  Baggrund og formål
  Fund af pesticider i grundvandet udgør et problem for grundvandsressourcen, og er endvidere hyppig årsag til lukning af vandforsyningsboringer. Pesticidfundene kan enten stamme fra fladekilder eller punktkilder, hvilket har stor betydning for hvilke handlemuligheder, der kan være relevante samt hvilke myndigheder der skal handle. Der er derfor udført et projekt, hvor formålet har været at udvikle/identificere metoder, som kan gøre det muligt at skelne mellem, hvorvidt et fund af pesticider i grundvandet (fx en moniterings – eller indvindingsboring) kan henføres til en flade- eller punktkilde.

  Punktkilder og fladekilder kan defineres ud fra en teknisk synsvinkel, hvor punktkilder er karakteriseret ved høje koncentrationer på små arealer, og fladekilder er karakteriseret ved lave koncentrationer på store arealer. Imellem disse to typer kilder findes en række gråzoner som linjekilder (f.eks. sprøjtning langs jernbaner) og mere intensiv fladepåvirkning (f.eks. gårdspladser). Administrativt skelnes der mellem punktkilder, der er omfattet af Jordforureningsloven og fladekilder, som omfatter den jordbrugsmæssige spredning.

  Metode
  Projektet bygger på fire delaktiviteterne: 1) opsamling på pesticidforbrug og anvendelsespraksis gennem årene, 2)Etablering af funddatasæt for hhv. fladekilder, punktkilder samt bladede datasæt 3)statistisk behandling af fund og 4)scenariomodellering. De fire delaktiviteter er integreret og der er etableret en liste af indikatorer, der kan bruges til at vurdere om et givent fund med god sandsynlighed stammer fra en punktkilde eller en fladekilde. Listen af indikatorer er afprøvet på en række konkrete eksempler

  Resultater
  De forskellige indikatorer for enten en fladekilde eller en punktkilde er samlet i nedenstående figur. Der er skelnet mellem indikatorer for fund i en enkelt analyse og indikatorer for fund i flere analyser (f.eks. tidsserier eller fund i flere boringer/filtre). Indikatorerne er kun illustreret som en ”Ja”-tests, hvilket samtidig betyder, at et ”NEJ” ikke konkluderer det modsatte af udsagnet.

  Konklusion og perspektivering
  Ved at kombinere en forskellige metoder og tilgange, er der udarbejdet en koncept baseret på en række indikatorer, til at vurdere årsagen/kildetypen til en given grundvandsforurening med pesticider. Indikatorerne kan anvendes såvel lokalt i forbindelse med udarbejdelse af konkrete handlingsplaner for fx påvirkede indvindingsboringer som regionalt på alle boringer i et område fx i forbindelse med udarbejdelse af regionale grundvandsstrategier eller kommunale vandplaner.
  Original languageDanish
  Title of host publicationATV Jord og Grundvand meeting on Ny sprøjtemiddelstrategi – renere grundvand?
  Number of pages2
  Place of PublicationKgs. Lyngby
  PublisherATV Jord og Grundvand
  Publication date2013
  Publication statusPublished - 2013
  EventMøde i ATV Jord og Grundvand om Ny sprøjtemiddelstrategi – renere grundvand? - Radisson Blu, H.C. Andersen Hotel, Odense, Denmark
  Duration: 23 May 201323 May 2013
  Conference number: Mødenr. 96

  Conference

  ConferenceMøde i ATV Jord og Grundvand om Ny sprøjtemiddelstrategi – renere grundvand?
  NumberMødenr. 96
  LocationRadisson Blu, H.C. Andersen Hotel
  Country/TerritoryDenmark
  CityOdense
  Period23/05/201323/05/2013

  Cite this