Performance characterization of PCR-free whole genome sequencing for clinical diagnosis

Guiju Zhou, Meizhen Zhou, Fanwei Zeng, Ningzhi Zhang, Yan Sun, Zhihong Qiao, Xueqin Guo, Shihao Zhou, Guojun Yun, Jiansheng Xie, Xiaodan Wang, Fengxia Liu, Chunna Fan, Yaoshen Wang, Zhonghai Fang, Zhongming Tian, Wentao Dai, Jun Sun, Zhiyu Peng, Lijie Song*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

81 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Performance characterization of PCR-free whole genome sequencing for clinical diagnosis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology