Peer review i et obligatorisk bachelorkursus for civilingeniørstuderende i medikoteknik

Jens E. Wilhjelm*, Sidsel-Marie Winther Prag

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

886 Downloads (Pure)

Abstract

Et nyudviklet peer review-system, der integrerer studenterdata, administration og grafiske procesoversigter, blev afprøvet i et obligatorisk bachelorkursus. Overensstemmelse mellem de studerende og hjælpelærernes kvantitative bedømmelser blev undersøgt for en relativt udfordrende opgave med 15 delspørgsmål. 49 studerende afleverede besvarelser. Efterfølgende blev hver besvarelse bedømt af tre medstuderende, svarende til at 735 delbesvarelser blev bedømt. Ud af disse var der enighed mellem studenterbedømmerne og hjælpelærerne i 480 tilfælde (65 %). I under 3,5 % af tilfældene var der total uenighed. Der var tendens til, at jo mere rigtigt en besvarelse blev bedømt, eller jo mere konkret svaret var, des mere enighed. En interviewundersøgelse hos de studerende viste stor opbakning til fremgangsmåden og viste også, at de studerende fandt det meget nyttigt at se andre studerendes besvarelser såvel som rettevejledningen. Afslutningsvis gives en række anbefalinger til processen og systemet.
Original languageEnglish
JournalDansk Universitetspædagogisk Tidsskrift
Volume13
Issue number24
Pages (from-to)134-151
ISSN1901-5089
Publication statusPublished - 2018

Fingerprint Dive into the research topics of 'Peer review i et obligatorisk bachelorkursus for civilingeniørstuderende i medikoteknik'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this