PARISM - en rumsakustisk simuleringsmodell för vanliga lokaler

Gerd Høy Marbjerg, Jonas Brunskog, Erling Nilsson

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Abstract

Takabsorbenter består ofta av ett poröst material (exempelvis mineralull) och används ofta i rum som är små, rektangulära och med lite spridning på väggarna. Det kan till exempel vara klassrum och kontor. Detta skapar ett ljudfält som är långt ifrån att vara diffust. Istället kan det ses som uppdelat i två delar: en parallell och en vinkelrätt mot det absorberande taket, Nilsson, E. (2004a-b). I sådana ljudfält är vinkelberoendet vad gäller takets ljudabsorption av stor betydelse. I synnerhet gäller detta det parallella fältet, som kommer att ha höga infallsvinklar. Infallsvinklen definieras från normalen till ytan, så då en ljudvåg träffar en yta, så motsvarar 0° en vinkelrät infallsvinkel, och 90° blir därmed parallellt med ytan.
Original languageSwedish
JournalBygg & Teknik
Issue number3
Pages (from-to)28-30
ISSN0281-658X
Publication statusPublished - 2016

Bibliographical note

Bygg & teknik; nr 3 2016, April 2016

Cite this