Parasitisme, klimaændringer og makroalgekonsumption hos Littorina littorea

Martin Hage Larsen, Kim N. Mouritsen

Research output: Contribution to conferencePosterResearch

Abstract

Det er veldokumenteret, at parasitter kan påvirke værternes adfærd, overlevelse,
reproduktion, fysiologi og evolution. Disse parasitvært interaktioner kan føre til
radikale ændringer af naturlige samfunds struktur og diversitet. Eksperimenter har eksempelvis vist, at trematoder indirekte kan ændre strukturen af makroalgesamfund ved at reducere konsumptionsraten hos den herbivore strandsnegl Littorina littorea. Det er endvidere vist, at produktionen af trematode-larver (cercarier) i sneglens fordøjelseskanal og gonade kompleks øges kraftigt når vandtemperaturen stiger. Man kan derfor forvente, at trematode-inficerede strandsnegle vil øge deres konsumptionsrate under varmere forhold for at imødekomme de ekstra energiomkostninger, der er forbundet med den øgede produktion af cercarier. Vores hypotese var derfor, at kombinationen af global opvarmning og parasitisme kan neutralisere den nuværende negative effekt, trematode-infektioner har på strandsneglens
konsumption af grønne makroalger. For at teste denne hypotese undersøgte vi den kombinerede effekt af temperatur og infektion på strandsneglenes konsumption af makroalgen Ulva lactuca i et mikrokosmos eksperiment. Eksperimentet viste en markant synergieffekt af parasitisme og temperatur på konsumptionsraten hos store strandsnegle ( 1,1 g våd vægt). Mens inficerede snegle havde lavere konsumptionsrate end uinficerede individer ved 18 ºC, var der ingen forskel ved 21 ºC. Det tyder derfor på, at synergien mellem parasitisme og en realistisk temperaturstigning på 3 ºC som konsekvens af klimaændringer vil neutralisere den ellers negative effekt, trematodeinfektioner
har på strandsneglens konsumption. Dette scenario kan ultimativt øge den
relative abundans af brun- og rødalger i makroalgesamfund, som græsses af trematodeinficerede populationer af strandsnegle
Original languageDanish
Publication date2013
Publication statusPublished - 2013
Externally publishedYes
Event15. Danske Havforskermøde - Helsingør, Denmark
Duration: 27 Jan 200929 Jan 2009
http://www2.bio.ku.dk/havforsker/

Conference

Conference15. Danske Havforskermøde
Country/TerritoryDenmark
CityHelsingør
Period27/01/200929/01/2009
Internet address

Cite this