Påvirkninger ved interne fejl i elektriske maskiner

Kim Johnsen, Kenneth Pedersen, Mogens Henriksen, Joachim Holbøll

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Det grundlæggende princip for de i arbejdet opstillede modeller (transformer, synkron- og asynkronmaskinen) er, at de kan opstilles som dels en topologisk netværksmodel, der reflekterer den fysiske udformning af maskinen, og en impedansmodel, som udgør de primitive elementer i modellen. Det har vist sig gennem arbejdet at det er muligt at repræsentere alle maskinerne ved en netværksmodel, der har stort set samme topologiske udformning som maskinens faseækvivalent. De enkelte impedanser i modellerne har vist sig at kunne modelleres ved at ækvivalere dem med ganske simpelt udformede geometriske former som solenoider, og relativt simpelt kan disse bringes til at repræsentere de enkelte maskiner. Projekt er blevet støttet med en bevilling ligeligt fordelt mellem Elkraft System (nu Energinet.dk) og Energi E2 A/S. Projektet har ligeledes modtaget en støtte fra Tuborg-fondet til indkøb af komponenter til laboratorieforsøgene.
Original languageDanish
Place of PublicationDK-2800 Kgs. Lyngby
PublisherDanmarks Tekniske Universitet (DTU)
Publication statusPublished - 2005

Cite this