Påvirkning fra skaldyrproduktion (skrab, kulturbanker, opdræt) i kystvande i relation til Vandrammedirektivets definition af god økologisk tilstand

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Original languageDanish
Publication date2008
Publication statusPublished - 2008
Externally publishedYes

Cite this