På vej – Mod øget genanvendelse af husholdningsaffald (livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering)

Mikkel T. Kromann (Editor), Jens Bjørn Jakobsen (Editor), Jesper Karup Pedersen (Editor), Anders Damgaard (Editor), Trine Henriksen (Editor)

Research output: Book/ReportReport

479 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten har udført livscyklusvurdering samt samfundsøkonomisk konsekvensvurdering ved øget genanvendelse med udgangspunkt i 11 scenarier, der adskiller sig fra hinanden ved forskellige sorteringsvejledninger, indsamlingsudstyr, transportmønstre og anlægstyper. Scenarierne belyser forskellige løsninger ved brug af kildesortering og kildeopdeling af husholdningsaffald. Der ses specifikt på fraktionerne papir, glas, småt pap, metal, plast og organisk affald.

Rapporten indeholder en detaljeret analyse af konsekvenserne for miljø, hvor der særligt er fokuseret på klimaeffekterne, og økonomi ved de forskellige scenarier. Af de syv scenarier, der specifikt udsorterer organisk affald, hvilket er et EU-krav senest fra udgangen af 2023, og som bidrager væsentligt til opfyldelse af EU’s nye mål for genanvendelse af kommunalt affald, er den overordnede konklusion, at der ikke er store forskelle, hverken miljømæssigt eller samfundsøkonomisk.

Det generelle resultat for miljøeffekterne er, at øget genanvendelse har positive konsekvenser for miljøet, og at de øges i takt med genanvendelsesgraden. Det generelle resultat for den samfundsøkonomiske konsekvensvurdering er, at omkostningerne til indsamling og behandling af affald stiger, når serviceniveauet og genanvendelse øges. Det er dog værd at bemærke, at der kan være store lokale forskelle, hvorfor det eksempelvis kan variere væsentligt, hvis boligsammensætningen ændres til at bestå primært af etageboliger, hvis afstanden til sorteringsanlæg mv. øges eller mindskes betragteligt, eller hvis miljøeffekter i udlandet medtages. Desuden kan det bemærkes, at den samfundsøkonomiske konsekvensvurdering ikke medregner borgernes tidsforbrug eller andre nytteeffekter ved affaldssortering.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn Ø
PublisherMiljø- og Fødevareministeriet
Number of pages100
ISBN (Electronic)978-87-7038-019-5
Publication statusPublished - 2019
SeriesMiljoeprojekter
Number2059
ISSN0105-3094

Cite this