På cykel til DTU

Andreas Melton, Andreas Bisgaard Mortensen, Johan Hølledig, Caroline Ambæk Flach, Anders Fjendbo Jensen, Thomas Alexander Sick Nielsen

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

  1021 Downloads (Pure)

  Abstract

  Den nye nationale cykelstrategi har den overordnede målsætning at få flere til at cykle, tilsvarende er bedre cykelforhold og flere cyklister et indsatsområde i hovedstadsregionen, hvor et stort fokus på supercykelstier bl.a. sigter mod at styrke cyklens rolle i pendlingen mellem kommunerne.
  DTU’s Lyngby Campus er, som stor regional arbejdsplads med ca. 4000 ansatte og 6500 studerende, mål for en omfattende ind-pendling fra andre kommuner, men også karakteriseret ved omfattende brug af cykel.
  I forbindelse med et fagprojekt i by- og trafikplanlægning har vi undersøgt ansatte og studerendes transport til DTU og stillet spørgsmålet om hvordan cyklisternes forhold kan forbedres. Et spørgeskema blev i april-maj 2014 distribueret gennem campusnet, institut mailinglister, og facebook sider for studerende. Undersøgelsen blev besvaret af 448 ansatte og studerende. Undersøgelsen giver mulighed for at beskrive cyklingen til DTU mht. omfang, geografi, årstidsvariation, synergi med kollektiv trafik, såvel som behov for forbedringer.
  Original languageDanish
  JournalTrafik & Veje
  Number of pages8
  ISSN1903-7384
  Publication statusPublished - 2015

  Cite this