Overvurderes tidsbenefit af vejprojekter?

Otto Anker Nielsen, Mogens Fosgerau

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearch

  Abstract

  Der argumenteres ofte for, at nye vejinvesteringer ikke afhjælper biltrængslen i det lange løb, og derfor ikke kan betale sig, fordi der efter nogle år igen er samme mangel på fremkommelighed. Det engelske SACTRA studium (1994) viste eksempelvis, at vurderingsgrundlaget for engelske vejprojekter undervurderede trafikvæksten som følge af projekterne, det såkaldte trafikspring, og derved overvurderede forbedringen af fremkommeligheden. Omvendt viser beslutningsgrundlaget for mange vejinvesteringer, at vejudvidelser giver store tidsgevinster, hvilket ofte er den primære såvel politiske som samfundsøkonomiske begrundelse for projekterne. Artiklen diskuterer ud fra klassiske udbuds-efterspørgselskurver om beslutningsgrundlaget for danske vejprojekter er tilstrækkeligt, herunder om vejudvidelser er et middel til at reducere trængsel i det lange løb, samt om dette middel kvantificeres på en retvisende måde. Artiklen diskuterer indledningsvist om trafikspring overhovedet er relevant, altså om trafikspring forekommer i et omfang, så man ikke kan se bort herfra i vurderingsgrundlaget. Som det vil fremgå er der kun foretaget få empiriske undersøgelser, der dog alle bekræfter trafikspring. Dernæst diskuteres kort modellering af trafikspring; skitsemæssigt, kortsigtet og strategisk langsigtet. Efterfølgende repeteres kort beregningsmåden ved opgørelse af tidsbenefit i samfundsøkonomiske vurderinger. Det fremgår, at trafikspring som sådan kan betragtes som et gode, samt at selv samme fremkommelighed i et fremtidsår i forhold til basis kan være en forbedring, idet fremtiden uden et nyt projekt ellers ville have været værre. Imidlertid påpeger der en række problemer med den måde tidsbenefits vurderes for de fleste danske vejprojekter. Generelt vises det, at nogle af de simplificeringer og antagelser, der ofte eksplicit eller implicit foretages, øger usikkerheden af opgørelsen, mens andre systematisk overvurderer projektets fordele. Endelig konkluderes det, at der i alle de modeller, der benyttes i dansk praksis, alt-andet-lige er tale om en systematisk overvurdering af vejprojekters tidsbenefits.
  Original languageDanish
  Title of host publicationTrafikdage 2005
  Publication date2005
  Publication statusPublished - 2005
  EventTrafikdage på Aalborg Universitet 2005 - Aalborg Universitet, Aalborg, Denmark
  Duration: 22 Aug 200523 Aug 2005

  Conference

  ConferenceTrafikdage på Aalborg Universitet 2005
  LocationAalborg Universitet
  CountryDenmark
  CityAalborg
  Period22/08/200523/08/2005

  Cite this