Overvågning og kontrol af Salmonella i svinebesætninger of svinekødsproduktion: Status 2010, Rapport nr. 13

Teknikergruppen for Salmonellahandlingsplan IV i svin

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Cite this