Overvågning af influenza i svin 2011

Charlotte Kristiane Hjulsager, Solvej Østergaard Breum, Lars Erik Larsen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Influenza i dyr udgør en trussel mod dyresundheden, dyrevelfærden, produktionsøkonomien, fødeva-resikkerheden og har givet anledning til flere pandemier i mennesker. For at kunne agere hurtigt på nye trusler (early warning) og derved holde konsekvensen af fundet af et nyt virus på et minimum, er det nødvendigt at virologiske og epidemiologiske informationer om cirkulerende influenzavirus udveksles hurtigt og effektivt mellem sundheds- og veterinærmyndigheder nationalt og internationalt. Da nye og/eller ændrede influenzavirus, med potentiale til at kunne smitte til mennesker (zoonoser), oftest opstår i det animale reservoir, er det oplagt, at det veterinære område tager teten og implementerer effektive systemer til overvågning og karakterisering af influenzavirus i relevante dyrearter.

  Rapporten beskriver resultaterne opnået ved en systematisk passiv overvågning af cirkulerende influenzavirus subtyper i danske svin i 2011. Det overordnede formål med overvågningen var at identificere hvilke influenzasubtyper og influenzavirus gener, der cirkulerer blandt danske svin.
  Original languageDanish
  Number of pages15
  Commissioning bodyDanish Veterinary and Food Administration
  Publication statusPublished - 2012

  Cite this

  Hjulsager, C. K., Breum, S. Ø., & Larsen, L. E. (2012). Overvågning af influenza i svin 2011.