Overvågning af influenza A virus i svin i 2013. Slutrapport 2013: Opsummering og konklusion

Jesper Schak Krog, Charlotte Kristiane Hjulsager, Lars Erik Larsen

  Research output: Book/ReportReportCommissioned

  Abstract

  Der er i 2013 gennemført en systematisk passiv overvågning af cirkulerende influenzavirus subtyper i danske svin. Det overordnede formål med overvågningen var at identificere hvilke influenzavirus subtyper og stammer, der cirkulerer blandt danske svin, og at kortlægge sygdomsårsager i svinepopulationen med henblik på at sikre det strategiske mål: at mindske antibiotikaforbruget i danske svinebesætninger.
  Original languageEnglish
  Number of pages3
  Publication statusPublished - 2014

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Overvågning af influenza A virus i svin i 2013. Slutrapport 2013: Opsummering og konklusion'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this