Oversvømmelsesrisiko fra hav og vandløb – status på oversvømmelsesdirektivet

Kaiija Jumppanen Andersen, Thorsten Piontkowitz, Martin Jebens, Laura Storm Henriksen, Carlo Sass Sørensen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference abstract in proceedingsResearchpeer-review

577 Downloads (Pure)

Abstract

Oversvømmelser fra hav og vandløb kan medføre store konsekvenser for de områder og mennesker, der bliver oversvømmet. Bevidsthed om risikoen for oversvømmelse og håndtering af denne er vigtig for at undgå store konsekvenser. I dag håndteres mangeudfordringer ofte ved at bygge oversvømmelsesbeskyttelse, hvilket oftest sker i områder, der har oplevet en større oversvømmelse i nyere tid. Andre områder med samme risiko bliver derimod glemt, da de indtil videre har været heldige ikke at bliveramt. Konsekvenserne i disse områder kan dog være store når oversvømmelsen rammer.For at imødegå udfordringerne og hindre stor skade på mennesker og miljø, vedtogEuropa Parlamentet oversvømmelsesdirektivet den 23. oktober 2007, som Kystdirektoratet siden 1. januar 2016 har ansvaret for at implementere i Danmark. Oversvømmelsesdirektivet skal vurdere hvilke områder, der på national plan, har størst risiko for oversvømmelse i dag og fremadrettet. Disse områder bliver udpeget på baggrund af tilstedeværelsen af både fare for oversvømmelse og store konsekvenser i form af menneskeliv og store skade på værdier. Risikoen i disse områder bliver nøjerekortlagt og kommunerne i områderne skal derefter udarbejde planer for håndtering af den kortlagte risiko.Første planperiode af oversvømmelsesdirektivet (2010-2015) er slut og anden planperiode (2016-2021) er startet op. Det er derfor tid til at gøre status og vurdere om de ønskede effekter blev opnået samt klarlægge forbedringspunkter til anden planperiode. På denne baggrund kan Kystdirektoratet sikre bedst mulig implementering af oversvømmelsesdirektivet i Danmark, så det fører til et mere robust og sikkert samfund, hvor borgere og miljø tager mindst mulig skade ved en fremtidigoversvømmelse.
Original languageDanish
Title of host publication19. Danske Havforskermøde. Program & præsentationer
Number of pages1
Publication date2017
Pages28
Publication statusPublished - 2017
Externally publishedYes
Event19. Danske Havforskermøde - Helsingør, Denmark
Duration: 25 Jan 201727 Jan 2017

Conference

Conference19. Danske Havforskermøde
CountryDenmark
CityHelsingør
Period25/01/201727/01/2017

Cite this