Overfladetemperatur af belægningsprobe

Sønnik Clausen, L.H. Sørensen, G. Hu, P.A. Jensen, P. Simonsen, M. Berg

  Research output: Book/ReportReport

  2061 Downloads (Pure)

  Abstract

  Belægningsdannelser ved fyring med biomasse kan give anledning til driftforstyrrelser og problemer såsom tæring af hedeflader, forringede varmeoverføringsforhold i kedlen samt aflejringer som skaber forringede flowforhold i kedlen. Belægningsdannelse kansøges undersøgt på laboratorieskala i en fastbrændselsreaktor af flowreaktor typen, hvor især temperaturforholdene i reaktoren og på belægningsproben tilstræbes, at være så realistiske og velbestemte som mulige. Som en del af biostøvfyringsprojektetundersøges overfladetemperaturforhold af faststofreaktorens belægningsprobe som funktion af tid og belægningsudvikling vha. et infrarød kamera. Desuden er belægningstemperaturer målt med samme udstyr på overhedere på Avedøre biokedlen underhalm-forbrænding til sammenligning af temperaturforhold. På Avedøre biokedel måles belægningstemperaturerne på overhederne til 850ºC - 1000ºC. Dette er væsentligt højere end i faststofreaktorforsøgene, hvor belægningsoverfladetemperaturerne måles til550ºC - 710ºC. Ved påbrænding af partikler på probe og overheder ses lokalt overfladetemperaturer som er 90ºC - 150ºC højere end temperaturniveauet af belægningen. Deposits formation in biomass combustion may cause operational irregularities and problemslike corrosion of heating surfaces, decreased heat transfer conditions in the boiler. Deposits formation may be sought investigated in a laboratory scale in a solid fuel reactor of the flow reactor type, where in particular the temperature conditions inthe reactor and on the deposits probe is targeted to be as realistic and well determined as possible. As a part of the biomass firing project the surface temperature relations of the solid fuel reactor is investigated as a function of time and depositsevolution using an infrared camera. Additionally for comparison Avedøre biofuel boiler (ABB) deposits temperatures at the super heaters are monitored using the same equipment and during straw combustion conditions. At ABB the superheater deposits aremonitored to be 850ºC - 1000ºC. This is significantly higher than in the solid fuel reactor, where the monitored deposits temperatures were 550ºC - 710ºC. For burning particles depositing on the probe and superheater local excess temperatures aremonitored, that are around 90ºC - 150ºC higher than the temperatures of the superheater deposits.
  Original languageDanish
  Place of PublicationRoskilde
  PublisherRisø National Laboratory
  Number of pages17
  ISBN (Electronic)87-550-3366-0
  Publication statusPublished - 2004
  SeriesDenmark. Forskningscenter Risoe. Risoe-R
  Number1476(DA)
  ISSN0106-2840

  Keywords

  • Risø-R-1476
  • Risø-R-1476(DA)

  Cite this