Overførsel af PFOS fra vand og græs til kvæg og får

Research output: Book/ReportReportCommissioned

425 Downloads (Pure)

Abstract

Baggrund
FVST får i stigende grad henvendelser fra kommuner, organisationer og borgere vedrørende forurening af græs og vand med PFOS i områder nær tidligere brandsluknings-træningssteder. Der bliver efterspurgt måder at estimere PFOS niveauet i kvæg og får der græsser på området og/eller drikker af vandet. Denne opgave er udført med relativ kort svarfrist. Derudover er vores viden omkring kvæg og fårs optag og akkumulering af PFOS begrænset og principper er overført fra human toksikokinetik.

Konklusion

Der er foretaget nyere studier i kvæg og får omhandlende optag af PFOS fra vand og ensilage, som viser hvordan stoffet fordeles og udskilles i dyrene. For det første er angivet såkaldte transfer faktorer som siger noget om hvor meget PFOS der overføres fra vand/ensilage til serum (Tabel 1). Dernæst er der angivet fordelingskoefficienter for hvordan ratioen er mellem serum/plasma og fx muskelvæv I kvæg og får, som primært er det vi spiser (Tabel 2). Endelig er angivet fordelingskoefficienter mellem serum og mælk, sådan at PFOS niveauet i komælk kan estimeres (Tabel 3). Endelig har vi lavet et regneeksempel for hvordan man omregner fra PFOS niveau i drikkevand til PFOS niveauer i kød og mælk.

PFOS optag i kvæg og får fra drikkevand og ensilage
Der er for nylig udgivet et grundigt studie fra Australien (Drew et al. 2021), hvor optagelse af PFOS i kvæg og får fra kontamineret drikkevand er undersøgt. Studiet er kørt over lang tid, hvilket betyder at steady state er nået, og dette er vigtigt for datas pålidelighed. Resultaterne for PFOS viser at den såkaldte ’transfer factor’ dvs ratio mellem indholdet i serum relativt til indholdet i drikkevandet er 140 i voksent kvæg, som ikke er drægtigt og ikke er malkekvæg. For moderfår er den tilsvarende transfer faktor 20. Disse transfer faktorer gælder hvis dyrene har været eksponerede for det kontaminerede vand eller foder i mindst 3-5 halveringstider. Dette svarer til 222- 370 dage i kvæg (T½=74 dage) og 195 – 325 dage i får (T½=65 dage). Det er tilfældet i dette studie. Hvis dyrene har været eksponerede i kortere tid, vil transfer faktorerne være overestimerede.
Original languageEnglish
Place of PublicationKgs. Lyngby
PublisherDTU National Food Institute
Number of pages5
Commissioning bodyDanish Veterinary and Food Administration
Publication statusPublished - 2021

Bibliographical note

DTU DOCX: 21/1037827

Keywords

  • Kemikaliepåvirkninger

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Overførsel af PFOS fra vand og græs til kvæg og får'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this