Outsourcing af produktionsopgaver - hvor står mellemstore danske virksomheder

Ole-Christian Bjarnø, Jess Fleischer, Allan Thomsen

  Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

  Abstract

  Outsourcing af produktionsopgaver har igennem en årrække vakt en stadig stigende interesse blandt danske industrivirksomheder. Hvor store virksomheder som Grundfos, Danfoss og Novo Nordisk imidlertid har haft ressourcer til at etablere velfungerende fremgangsmåder og systemer, har en del mellemstore virksomheder oplevet, at det er svært at opnå stabile forløb og at nå de forventede resultater, en situation som forårets undersøgelser fra Dansk Industri og Center for Ledelse også indikerede. Vi har derfor fundet, at det var relevant at se lidt nøjere på, hvordan situationen er i øjeblikket i nogle mellemstore danske virksomheder. Gennem denne undersøgelse har vi forsøgt at afdække nogle træk af best practice i virksomhedernes bestræbelser på at forbedre konkurrenceevnen gennem outsourcing. Undersøgelsen er tilrettelagt som et antal semistrukturerede interviews blandt 16 virksomheder, som er udvalgt på en måde, der giver en passende repræsentativitet. Virksomhederne har typisk 500 ansatte, omsætter typisk 700 mio. kr., og repræsenterer brancher såsom maskiner, konsumentelektronik, professionel elektronik, byggekomponenter, skibsudrustning og husholdningsmaskiner.
  Original languageDanish
  JournalEffektivitet
  Pages (from-to)16-18
  ISSN0903-2266
  Publication statusPublished - 2004

  Cite this