ORLA P - Organisering og Ledelse af arbejdet i projekter

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

  Abstract

  "Orla P" er en forkortelse for Organisering og Ledelse af Arbejde i Projekter. Orla P er en studiegruppe dannet af fem Ph.d.-studerende ved Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet. Flere var oprindeligt inviteret, men af forskellige årsager passede kurset ikke lige i deres planer. Projektet superviseres af lektor Christian Koch fra DTU. De fem deltagere er: Mads Bendixen er cand.psych. og Ph.d.-studerende ved BYG*DTU, Danmarks Tekniske Universitet. Fra marts 2004 til 2007 arbejder han på et projekt, der undersøger muligheder og hindringer for innovationsbestræbelserne hos den rådgivende ingeniør-virksomhed Birch & Krogboe A/S. Sara Grex er civilingeniør og Ph.d.-studerende ved Institut for Produktion og Ledelse, på Danmarks Tekniske Universitet. Projektet omhandler innovationsprocesser i pro-jektorienterede miljøer og undersøger mulighederne for at udvikle innovative projektor-ganisationer. Projektet er startet i september 2003 og løber frem til september 2006. Randi Muff Ebbesen laver Ph.d..-projekt på Institut for Produktion ved Aalborg Uni-versitet i samarbejde med branche initiativet "BygSoL". Projektet omhandler læringspro-ceser i byggeriet og tager afsæt i spørgsmålet om, hvorledes læring på pladserne kan supporteres således at der opnås en bedre byggeproces. Søren Wandahl er fra Institut for Produktion ved Aalborg Universitet, hvor han laver et Ph.d.-projekt i perioden 2002-2005. Projektet tager fat på hvordan man via værdibase-ret ledelse kan lede byggeprojekter mere effektivt end hidtil. Rolf Simonsen laver et erhvervs Ph.d.-projekt i samarbejde mellem DTU og Tekno-logisk Institut i perioden 2002-2005. Projektet arbejder med, hvordan ledelseskonceptet Lean Construction indføres i Danmark og hvordan konceptet implementeres på projekter i danske byggevirksomheder.
  Original languageDanish
  JournalORLA P - Organisering og Ledelse af arbejdet i projekter
  Pages (from-to)1-22
  Publication statusPublished - 2004

  Cite this