Organic food conversion in Danish public kitchens: The effects of the Danish Organic Action Plan 2020 on organic public procurement and wellbeing at work

Nina Nørgaard Sørensen

Research output: Book/ReportPh.D. thesis

1142 Downloads (Pure)

Abstract

Økologifremmeordningen under Økologiplan Danmark gav tilsagn til økologiomlægnings-projekter for første gang i efteråret 2012 samt foråret 2013. Denne ph.d. afhandling undersøger effekten af disse økologiomlægningsprojekter på økologiprocenten samt arbejdstrivslen blandt køkkenmedarbejdere i de deltagende danske offentlige køkkener.

Økologiprocenten blev målt før og efter igangsættelsen af de ni økologiomlægningsprojekter i samtlige deltagende offentlige køkkener. Dette skete primært ved brug fakturaopgørelser ved Spisemærkemetoden eller ved Dogmemetode hvor Spisemærkemetoden ikke var mulig. Desuden blev betydningen af økologiomlægningen for medarbejdertilfredsheden i køkkenerne undersøgt for en gruppe af køkkenerne ved brug af et internetbaseret spørgeskema tilsendt ved start og slut af omlægningsperioden.
I alt 622 køkkener gennemførte økologiomlægningsprojekterne på gennemsnitligt 1,5 år.

Økologiprocenten steg gennemsnitligt (median) fra 38% ved startmålingen til 69% ved slutmålingen og i alt 62% af køkkenerne havde ved slutmålingen opnået en økologiandel på over 60%. Dette var en fordobling i forhold til resultatet ved startmålingen. Der blev ikke fundet signifikante forskelle mellem start og slutmålinger af den psykiske arbejdstrivsel blandt køkkenmedarbejderne og kun en enkelt signifikant forskel i målingerne af fysisk arbejdstrivsel i relation til generel træthed i kroppen. En stor andel af køkkenmedarbejderne udtrykte dog ved slutmålingen, at økologiomlægningen havde betydet, at de følte sig mere motiverede til at arbejde (54%) og havde større glæde ved arbejdet (55%). I forhold til madens kvalitet udtrykte flere medarbejdere ved slutmålingen, at maden produceret af køkkenet var af god kvalitet og flere udtrykte ved slutmålingen i forhold til ved startmålingen, at maden blev lavet ud fra ernæringsmæssige retningslinjer.

Resultaterne fra denne undersøgelse viser at økologiomlægningsprojekterne har medvirket til et betydeligt løft i brugen af økologiske varer i de deltagende køkkener. Dette er sket uden at arbejdsvilkårene for medarbejderne er blevet forringet. Hovedparten af medarbejderne angiver tværtimod, at de som følge af omlægningen har fået større glæde og motivation ved arbejdet. Kun bør der være opmærksomhed på, om omlægningerne giver anledning til større fysisk nedslidning.
Original languageEnglish
Place of PublicationSøborg
PublisherNational Food Institute, Technical University of Denmark
Number of pages89
ISBN (Electronic)978-87-93109-81-0
Publication statusPublished - 2016

Cite this