Optimering af indretning og drift af plantelaguner på dambrug

Research output: Book/ReportReport

88 Downloads (Pure)

Abstract

Projektet bidrager med ny viden om indretning og drift af plantelaguner på modeldambrug. Resultaterne viser, at det vil være muligt at øge kvælstoffjernelse over plantelaguner, og at det kan bidrage til øget produktion og bedre lønsomhed. Det vurderes, at resultaterne kan fremmeomlægning til emissionsbaseret regulering. Resultaterne bekræfter, at hydrolyseret fiskeslam kan anvendes til at fjerne kvælstof. For type 1 plantelaguner vil være svært at forbedre kvælstoffjernelsen yderligere, med mindre dambruget har en god slamseparering og kan føre slamvand kontrolleret retur til plantelagunen. Det vurderes, at det på mange modeldambrug type 3 vil være muligt at optimere driften gennem optimeret slambehandling og dermed forøge fjernelsen af især kvælstof. Resultaterne bekræfter, at fjernelsen af kvælstof og partikulært fosfor i type 3 plantelaguner aftager asymptotisk med stofkoncentrationen og dermed lagunearealet. Arealkravet vil dermed ikke længere være lineært med størrelsen af dambruget.
Original languageDanish
PublisherDansk Akvakultur
Number of pages23
ISBN (Electronic)978‐87‐93397‐08‐8
Publication statusPublished - 2019
SeriesFaglig rapport fra Dansk Akvakultur
Number2019-2

Cite this