Optimering af FACT FLUTe metoden til undersøgelse af forurening i kalk

Mette Martina Broholm, Klaus Mosthaf, Mie Sørensen, Gry Sander Janniche, Carl Keller, Anders G. Christensen, Monique Beyer, Philip John Binning, H. Kerrn-Jespersen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

78 Downloads (Pure)

Abstract

Forureningskarakterisering i kalk har vist sig særlig udfordrende. Undersøgelsesmetoderne begrænses typisk til analyse af vandprøver udtaget fra ikke helt korte filtre. I få forureningssager suppleres en undersøgelse med udtagning af intakte kalkkerner til analyse for indhold af forureningsstoffer. Denne metode er imidlertid behæftet med betydelig usikkerhed på grund af kernetab og tab af forureningskomponenter som følge af brug af borevand. Højt diskretiseret delprøvetagning af den mht. hårdhed stærkt varierende matrix er endvidere vanskelig. Screeningsmetoder baseret på direct push, der er udbredt i forureningsundersøgelser i prækvarteret, er ikke anvendelige i hård kalk og flint.
Original languageDanish
JournalMiljø og Ressourcer
Issue number1
Pages (from-to)8-15
Publication statusPublished - 2015

Cite this