Opgørelse af regularitet på jernbaner

Alex Landex, Anders H. Kaas, Otto Anker Nielsen

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearch

  242 Downloads (Pure)

  Abstract

  Regularitet på jernbaner opgøres forskelligt, hvorfor det er svært at sammenligne regularitet mellem forskellige selskaber og lande. Opgørelse af regularitet vanskeliggøres endvidere af, at regulariteten afhænger af både kapacitetsudnyttelsen, pålideligheden, køreplanstillægget og rettidigheden. Erfaringer viser, at fokus på regularitet kan forbedre regulariteten. Fokus på regularitet kan opnås gennem fx kampagner overfor passagerer og togpersonale. Imidlertid kan ”overdrevent” fokus på togenes regularitet være skadeligt for passagerernes regularitet. Dette skyldes, at fokus på togregularitet kan resultere i, at et forsinket korresponderende tog ikke afventes, at rejsetiden forlænges for at have mere luft i køreplanerne, og at forsinkede tog aflyses for ikke at generere følgeforsinkelser. Det er muligt at opgøre regulariteten for passagerer i stedet for tog. Opgørelse af passagerre-gularitet i stedet for togregularitet betyder, at passagererne ikke stilles ringere ved ”overdrevent” fokus på regularitet. Brug af passagerregularitet i bod-bonus-kontrakter betyder endvi-dere, at der vil være fokus på at sikre så gode forhold for passagererne som muligt. Passagerernes forhold kan endvidere forbedres, ved at sikre det rette tillæg i køreplanerne i forhold til risikoen for forsinkelser og det samlede tidsforbrug, hvilket kan sikres ved simulering og vurdering af passagerforsinkelser.
  Original languageDanish
  Title of host publicationTrafikdage
  Publication date2007
  Publication statusPublished - 2007
  EventTrafikdage på Aalborg Universitet 2007 - Aalborg Universitet, Aalborg, Denmark
  Duration: 27 Aug 200728 Aug 2007

  Conference

  ConferenceTrafikdage på Aalborg Universitet 2007
  LocationAalborg Universitet
  Country/TerritoryDenmark
  CityAalborg
  Period27/08/200728/08/2007

  Cite this