Opgørelse af passagerregularitet i S-tog

Elsebet Seest, Otto Anker Nielsen, Rasmus Dyhr Frederiksen

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsCommunication

  Abstract

  Hidtil er regularitet (forsinkede tog) og pålidelighed (aflyste tog ) i DSB S-TOG A/S alene opgjort på tog-niveau. Imidlertid har DSB S-TOG længe ønsket også at kunne opgøre passagerregulariteten, det vil sige de samlede forsinkelser som passagerne oplever for deres samlede tur. Passagerregulariteten er forskellig fra togregulariteten, fordi antallet af passagerer per tog varierer, samt fordi forsinkelser enten kan indhentes ved skift mellem tog eller øges yderligere, hvis næste forbindelse mistes. Opgørelse af passagerregularitet og sammenligning heraf med tog-regularitet giver dels et bedre planlægningsgrundlag for DSB S-TOG, dels muliggør det en mere detaljeret afrapportering af regularitet til Trafikministeriet og den interne opfølgning på ansvarsområdet. Metodemæssigt er der taget udgangspunkt i en detaljeret køreplansbaseret rutevalgsmodel. Men hvor det normalt - f.eks. i forbindelse med trafikmodeller - antages at rejsende har fuld information, og derfor vælger optimale ruter, så har udfordringen i dette projekt været at opbygge en rutevalgsmodel for en situation med forsinkelser og aflysninger. Her arbejdes der ud fra en antagelse om, at rejsende vælger rute ud fra mangelfulde eller delvist forkerte informationer. Datagrundlaget for beregningerne er DSB S-togs data-warehouse, der dels indeholder de planlagte køreplaner, dels de reelt afviklede køreplaner for hver driftsdag. Det var et ønske fra DSB S-TOG, at beregningsmodellen skulle kunne afvikles automatisk hver nat, så der opnås en kontinuert opgørelse af passagerregularitet baseret på faktiske målinger af togdriften. Artiklen beskriver i afsnit 2 baggrunden for projektet, dernæst i afsnit 3 adfærdsmæssige antagelser, afsnit 4 den benyttede beregningsmodel og løsningsalgoritme, afsnit 5 den praktiske implementering og afsnit 6 eksempler på brug af modellen. Artiklen afsluttes med konklusioner og perspektiver for det videre arbejde.
  Original languageDanish
  Title of host publicationTrafikdage 2005
  Publication date2005
  Publication statusPublished - 2005
  EventTrafikdage på Aalborg Universitet 2005 - Aalborg Universitet, Aalborg, Denmark
  Duration: 22 Aug 200523 Aug 2005

  Conference

  ConferenceTrafikdage på Aalborg Universitet 2005
  LocationAalborg Universitet
  Country/TerritoryDenmark
  CityAalborg
  Period22/08/200523/08/2005

  Cite this