Opgørelse af den danske biomasseressource til brug for fremstilling af biobrændstoffer til transportsektoren frem mod 2020

Steffen Blume, Henrik Hauggaard-Nielsen, Erik Steen Jensen

  Research output: Book/ReportReportResearch

  316 Downloads (Pure)

  Abstract

  Landbrugssektoren vil komme til at spille en stadig større rolle for forsyning af samfundet med biobaserede produkter, og herunder biobrændstoffer som bioethanol og biodiesel. Men det er nødvendigt at identificere danske styrkepositioner og ressourcer for at give landbrugssektoren mulighed for at agere proaktivt og drage nytte af dette vækstområde. Af rapporten fremgår det, at der fra land- og skovbrug, samt følgeindustrier, er store muligheder for at levere biomasse til biobrændstofproduktion uden at det vil være på bekostning af fødevareproduktionen. Med rapportens antagelser for konverterbarhed, og betydelige usikkerheder på mængder og herunder udbyttepotentialer, viser beregninger at sektoren kan tilføre transportsektoren biobrændstoffer svarende til ca. 30 % af nuværende benzinforbrug, hvis vi benytter den ikke-bjergede halmressource. Ca. 10 % hvis vi benytter træbrændselsressourcen og ca. 6 % hvis vi benytter andre mere affaldsorienterede biomasseressourcer. Fiske- og slagteriaffald vil kunne dække ca. 9 % af det nuværende dieselforbrug. Øget afsætning af bioressourcer til energiformål skal betragtes som en del af den øvrige drift, og herunder politiske reguleringer som ex. EUs Natura 2000 direktiver. Forskellige afgrøders øvrige funktioner som fx. grundvandsbeskyttelse, biodiversitet, effekt på jordens frugtbarhed og herunder kulstoflagring skal tages med i vurderingen af relevante ressourcer. Der er ligeledes en række ressourcer, der i dag betragtes som affald, men som i fremtiden bør værdisættes højere.
  Original languageDanish
  Place of PublicationRoskilde
  PublisherDanmarks Tekniske Universitet, Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi
  Number of pages61
  ISBN (Print)978-87-550-3713-7
  Publication statusPublished - 2008
  SeriesDenmark. Forskningscenter Risoe. Risoe-R
  Number1665(DA)
  ISSN0106-2840

  Keywords

  • Risø-R-1665
  • Risø-R-1665(DA)

  Cite this