Opfølgning af Energi 21 på området: Energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse: Rammeprogram for forskning, udvikling, demonstration og information.

Carsten Rode, Jesper Engelmark

  Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

  Abstract

  SammenfatningKnapt halvdelen af den eksisterende bygningsmasse er opført før 1961, hvor det første landsdækkende bygningsreglement fremkom, og dermed fastsættelsen af krav til isoleringsstandard. Ca. en fjerdedel af bygningsmassen er opført i perioden 1961 til 1979, hvor kravene til isolering i BR øgedes væsentligt. Den sidste fjerdedel vil overvejende have en isoleringsstandard, som efter alt at dømme vil være mindst 50% dårligere end den, der vil være gældende i starten af det nye årtusinde.De første to grupper af bygninger har i vid udstrækning været genstand for indgreb af energiforbrugsbegrænsende karakter - forårsaget primært af forsyningskrise og stigende energipriser i 70'erne. Omfanget af energibesparende foranstaltninger har en vis stor størrelse, at dømme efter nedgangen i energiforbrug til bygningsopvarmning. Men art, udbredelse og omfang af faktisk foretagne indgreb/tiltag kendes ikke. Det må dog vurderes, at generel "opdatering" af disse grupper til mindst 1979-standard varmeisolerings-mæssigt vil udgøre et endog meget betydeligt potentiale.Udredninger, sammenfattet· Der er behov for at kende art, udbredelse og omfang af allerede udførte energibesparende foranstaltninger.· Som baggrund er der behov for overordnet at klarlæggelse den eksisterende bygningsmasses sammensætning, konstruktions- og materialemæssigt på tværs af bygningstyper, anvendelse og ejerforhold.· Der er behov for at indsamle erfaringer fra allerede udførte energimæssige renoveringer med henblik på opnåede besparelser, levetid/holdbarhed og brugererfaringer.Sammenfattende karakteristik af F&U-indsatser (i den nærmeste fremtid)Vigtige områder er klimaskærm, vinduer, ventilation, varmegenvinding, og automatik. Helhedsorienterede tiltag er i stigende grad nødvendige. Der er behov for:· Videreudvikling af eksisterende løsninger med henblik på bedre effektivitet, rentabilitet og gennemførelse.· Tilpasning og videreudvikling af teknikker, produkter og materialer primært beregnet på brug i nybyggeriet.· Udvikling af metoder og teknikker, som tillader trinvis gennemførelse, som attraktivt indføres parallelt med øvrige forekommende eller ønskede indgreb, og som ikke virker blokerende for yderligere tiltag senere.· Egentlig nyudvikling af materialer, komponenter, konstruktioner etc. kan i vis udstrækning foregå i samspil med forskning og udvikling i nybyggeriet.Demonstrationsprojekter, sammenfattetDer er mindst ligeså stort behov for at fremme anvendelsen af forskellige kombinationer af kendte teknologier til den eksisterende bebyggelse, som der er for at udforske helt nye energibesparende teknologier. Forsøgs- og demonstrations-byggeri spiller derfor en væsentlig rolle i rammeprogrammet. Formålet med byggerierne er at demonstrere og afprøve sammenhængen i forskellige energi-renoverings-tiltag samt disses virkemåde ved praktisk anvendelse i byggeprojekter.Formidling, sammenfattetGennemførelse af en massiv indsats overfor den eksisterende bygningsmasse vil nødvendiggøre, at appellerende løsninger formidles bredt ud til alle bygningsejere, -brugere og -administratorer.
  Original languageDanish
  Publication statusPublished - 1998

  Cite this