Opdatering af metode til skelnen mellem pesticidkilder

Sandra Roost, Katerina Tsitonaki, Anna Krog Nielsen, Poul L. Bjerg, Klaus Mosthaf, Annika Sidelmann Fjordbøge, Anders Risbjerg Johnsen, Lærke Thorling

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

37 Downloads (Pure)

Abstract

Grundvandsovervågningen og regionernes forureningsundersøgelser viser i dag fund af stoffer, som ikke var en del af analysepakkerne i 2013 (bl.a. DPC og DMS). Derfor indgik disse stoffer ikke i forbindelse med udvikling af en metode til at skelne, hvorvidt fund med pesticider kunne henføres til en punktkilde eller en fladekilde. Derfor har der været behov for en videreudvikling af metoden, så den kan anvendes fremadrettet på de stoffer, der nu er de hyppigst forekomne i grundvand i Danmark.
Original languageEnglish
JournalMiljø og Ressourcer
Volume2022
Issue number1
Pages (from-to)17-23
Number of pages7
Publication statusPublished - 2022

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Opdatering af metode til skelnen mellem pesticidkilder'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this